Uno, Dos, Tres!

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lisännyt Kiekuva-hanke päättyi kesäkuussa 2020. Vaikka Kiekuva -hanke on päättynyt, haluamme tuoda tietoa, ideoita ja hauskoja juttuja lukijoille jatkossakin.

Kiekuva-hankkeen myötä valmistunut Kiekuva-laukku monipuolisine materiaaleineen lähtee kiertämään Hyvinkään varhaiskasvatuksen yksiköissä helmikuun alusta alkaen. kuvassa matkalaukkuLaukun materiaalin avulla lapset voivat yhdessä aikuisen kanssa tutkia eri maiden kieliä ja kulttuureja. Varhaiskasvatuksen perusteissa (Vasu 2018) kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Jokaisella lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja toisten ihmisten kunnioittamiselle ja vuorovaikutustaitojen oppimiselle. Kiekuva-laukku avaa osaltaan uusia polkuja dialogisuuteen.

Tässä yksi laukusta löytyvistä leikki-ideoista. Nicaragualainen lipunkuljetusleikki, johon tarvitaan kaksi lippua sekä leikkijöitä vähintään 6.

Leikissä muodostetaan kaksi joukkuetta, joissa on sama määrä leikkijöitä. Valitaan molemmista joukkueista yksi, jolla on lippu. Kaikki laskevat yhdessä espanjaksi Uno, Dos, Tres! Jonka jälkeen lippua kantavat leikkijät juoksevat vastakkaisen joukkueen luo, antavat lippunsa ensimmäiselle leikkijälle toisesta joukkueesta ja jäävät tämän paikalle seisomaan. Leikkijä, joka saa lipun, juoksee taas toisen joukkueen luo ja antaa siellä lipun vastakkaisen joukkueen leikkijälle. Näin jatketaan, kunnes kaikki ovat kuljettaneet lippua. Se joukkue voittaa, joka on valmis ensimmäisenä.

Leikin iloa ja riemua kaikille!

Päivitetty 11.2.2021