Hyvinvointi ja terveys


Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan sote (Keusote) -kuntayhtymälle 1.1.2019. Keusote vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät sisällöt löydät
 >> Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sivuilta.

Tukea hyvinvointiin ja terveyteen - Keusote

>> Asukaspolkujen avulla alueen asukkaat ja heidän läheisensä voivat itsenäisesti etsiä tarvitsemaansa tietoa oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisestä aihekohtaisesti. Asukaspolut myös tukevat asukasta pääsemään asiassaan eteenpäin, jos oma tilanne ei omin voimin ratkea.

>> Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden videoesittely


Hyvinkään kaupungin hyvinvointipalvelut

Vuonna 2019 Hyvinkään kaupungin sivistystoimeen perustettiin muuttuneen tilanteen vuoksi kokonaan uusi palvelualue, hyvinvointipalvelut.

 Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on

  • edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia vahvistavaa paikallista ja alueellista verkosto- ja kehittämistyötä
  • tukea ja edistää paikallista järjestö- ja yhteisötoimintaa
  • luoda, koota ja jakaa tietoa hyvinvointia vahvistavista sekä uhkaavista tekijöistä
  • nostaa esiin Hyvinkään kaupungin eri palvelualueiden ja muiden tahojen tekemää työtä hyvinvoinnin edistämisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Hyvinkää in a nutshell

This page contains services provided by the City of Hyvinkää but also services provided by other parties operating in Hyvinkää city area.

hyvinkaa.fi/welcome

Päivitetty 6.5.2024