Hyvinvointi ja terveys


Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Hyvinkään kaupungilta Keski-Uudenmaan sote (Keusote) -kuntayhtymälle 1.1.2019. Keusote vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät sisällöt löydät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sivuilta.


Hyvinkään kaupungin hyvinvointipalvelut

Vuonna 2019 Hyvinkään kaupungin sivistystoimeen perustettiin muuttuneen tilanteen vuoksi kokonaan uusi palvelualue, hyvinvointipalvelut.

 Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on

  • edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia vahvistavaa paikallista ja alueellista verkosto- ja kehittämistyötä
  • tukea ja edistää paikallista järjestö- ja yhteisötoimintaa
  • luoda, koota ja jakaa tietoa hyvinvointia vahvistavista sekä uhkaavista tekijöistä
  • nostaa esiin Hyvinkään kaupungin eri palvelualueiden ja muiden tahojen tekemää työtä hyvinvoinnin edistämisen ja kehittämisen näkökulmasta.
Päivitetty 22.11.2021