Rakennusjärjestyksen uusiminen

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset. 

Hyvinkään kaupunki on osaltaan aloittanut uudistustyön viemällä rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi 30.11.2023. Rakennusjärjestystä uudistamaan perustetaan työryhmä. Työryhmä kuulee viranhaltijoita ja asiantuntijoita aina tarpeen mukaan uudistustyön edetessä. Samanaikaisesti kaupungin konsernipalveluissa valmistellaan kaupungin hallintosääntöä vastaaman uudistuksen vaatimuksia. 

Uusi rakennusjärjestys viedään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 alussa, koska uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja tarkoituksena on saada rakennusjärjestys sisällöllisesti, että myös muodollisesti vastaamaan uutta rakentamislakia. Prosessiin liittyvässä hallintomenettelyssä noudatetaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista menettelyä, koska prosessi viedään hyvin pitkälle nykyisen maankäyttö ja rakennuslain voimassaoloaikana.

Uudistustyön vireille tulosta ja etenemisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja lain vaatimissa tilanteissa myös paikallisessa lehdessä.

Päivitetty 12.12.2023