Ajoneuvojen siirrot

Kaupunki siirtää väärin pysäköidyt tai kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot sekä romu-ja hylätyt ajoneuvot yleisiltä alueilta sekä perustellusta pyynnöstä yksityisiltä alueilta. Siirroista ja varastoinnista huolehtii yksityinen yritys kaupungin tekemien päätösten pohjalta. Siirron kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja/haltija tai siirron tilaaja.

Varastosiirrosta tehdään siirtopäätös, joka toimitetaan omistajalle ja haltijalle sekä kuulutetaan julkisesti. Todistettavasta tiedoksisaannosta 30 päivän kuluttua ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen, ellei ajoneuvoa ole noudettu sitä ennen.

Romuajoneuvoihin asetetaan siirtokehoitus seitsemän päivän ajaksi, jonka jälkeen siitä voidaan tehdä siirtopäätös. Siirtopäätöksen yhteydessä romuajoneuvo siirtyy heti kaupungin omistukseen.

Kuusankosken Ajoneuvoromujen kierrätys palvelu

Päivitetty 3.3.2015