Usein kysyttyjä kysymyksiä luonnoneläimistä

Kuolleet luonnonvaraiset eläimet

Ohje koskee kuolleita luonnonvaraisia eläimiä, kuten auton alle jääneitä tai kotipihalta/luonnosta löytyneitä.

Jos kuolleena löydetty eläin aiheuttaa  haju- tai muuta haittaa, sen voi haudata. Pienet luonnonvaraiset eläimet voi laittaa myös  kotitalouden sekajäteastiaan. Hautaus- tai hävityskustannuksista vastaa se, jolle haitta aiheutuu. Käsiteltäessä eläintä tulee käyttää kertakäyttöisiä hanskoja tai toimia esim. niin, että kääntää muovipussin nurinpäin ja laittaa käden pussiin, pussikädellä ottaa kuolleesta eläimestä kiinni ja kääntää pussin eläimen päälle, pussi suljetaan ja laitetaan sekajäteastiaan.

Luonnonvaraiset eläimet, joiden epäillään sairastaneen ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia, on hävitettävä hautaamalla. Mikäli kuolleita eläimiä on paljon (kolme tai enemmän yhdessä paikassa, ei koske pikkulintuja), on syytä olla yhteydessä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Tällä hetkellä esim. jäniksillä, rusakoilla tai citykaneilla ei ole todettu mitään tavanomaisesta poikkeavaa sairautta, joka aiheuttaisi erityisiä toimenpiteitä. Poikkeavista tautitilanteista ilmoitetaan erikseen tällä sivulla ja kaupungin Facebook - sivuilla.

Citykania ei saa ottaa lemmikiksi

Hyvinkään villikanikanta on vakiintunutta, ja havaintoja on tehty jo useista kaupunginosista. Kanit viihtyvät joutomailla, puistoissa ja piha-alueilla, joissa ne kaivavat luolastoja ja elelevät yhdyskunnissa. Villikani ei viihdy metsäisessä ympäristössä, mistä syystä Suomen kanikannat painottuvat kaupunkialueille.

Vaikka villikanikanta onkin saanut alkunsa luontoon hylätyistä tai omistajiltaan karanneista lemmikkikaneista, luokitellaan ne riistaeläimiksi. Tästä syystä niiden lemmikiksi ottaminen on yksiselitteisesti laitonta, samoin kuin minkä tahansa muunkin villieläimen. Mikäli kani löytyy loukkaantuneena, sairaana tai muutoin hädässä olevana, voin sen ottaa hoitoon eläinsuojelulain mukaisesti. Saman lain mukaan hoidon on kuitenkin oltava tilapäistä, ja hoidon tavoitteena tulee olla luontoon palauttaminen. Pahasti loukkaantuneen eläimen voi lopettaa asianmukaisesti tai huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Villikania saa metsästää metsästyslain puitteissa 1.9.-31.3. välisenä aikana. Kania voi metsästää metsästyskortin omaava henkilö maanomistajan luvalla. Huhtikuun alun ja elokuun lopun välisen ajan kani on rauhoitettu.

Villieläinten ruokinta taajama-alueella

Villieläinten ruokinta jakaa mielipiteitä erityisesti taajama-alueella, vaikka laki tai Hyvinkään kaupungin järjestyssäännöt eivät ruokintaa suoraan kielläkään. Rivi- ja kerrostaloasukkaiden tulee ottaa ruokinnassa huomioon taloyhtiön järjestyssäännöt. Omakotitaloasukkaidenkin on syytä sijoittaa ruokintapaikka niin, ettei siitä aiheudu harmia naapurustolle.

Villieläinten ruokinnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai terveydellistä haittaa

Ruokkijan on pidettävä huolta ruokintapaikan siisteydestä pitämällä tarjotut ravintomäärät kohtuullisina sekä siivoamalla pois syömättä jääneet ruuat sekä eläinten jätökset. Ruokintalaite tulee rakentaa ja asentaa siten, etteivät linnut ja eläimet pääse ulostamaan ruuan joukkoon. Maahan ruokintaa tulee välttää. Maassa oleva ruoka on hygieniariski ja houkuttelee tehokkaasti myös rottia ja muita jyrsijöitä.

Erityisesti sään lämmetessä ja kosteuden lisääntyessä epäsiistit ruokintapaikat voivat aiheuttaa merkittävän eläintautiriskin, kun alun perin hyvässä tarkoituksessa aloitettu ruokinta alkaakin sairastuttaa ruokinnalla vierailevia eläimiä. Myös ihmisiin tarttuvat eläintaudit on syytä pitää mielessä ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta ruokintapaikalla käynnin jälkeen. Esimerkiksi salmonelloosi voi tarttua ihmiseen eläinten ruokintapaikalta joko suoraan tai kotieläinten välityksellä.

Peurojen, kauriiden ja muiden isompien eläinten ruokkiminen taajama-alueella ei ole suositeltavaa

Isot eläimet aiheuttavat onnettomuusriskin liikkuessaan vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Talviruokinnalle oppineet eläimet palaavat pihoihin myös kesäisin, jolloin ne voivat aiheuttaa suurtakin tuhoa puutarhoille ja viljelmille. Sorkkaeläimet tuovat mukanaan myös runsaasti punkkeja.

Eläinten ruokkijan tulee ottaa selvää ruokkimansa lajin ruokavaliosta

Vääränlaisella tai huonolaatuisella ruokinnalla voidaan aiheuttaa eläimelle jopa pysyvää vahinkoa. Erityisen tarkkana tulee olla nuoria eläimiä ruokkiessa, sillä puutteellinen ravinto aiheuttaa pahimmillaan vakavia kehityshäiriöitä. Talviruokinta tuleekin lopettaa ajoissa, ettei emot päädy ruokkimaan keväisiä poikasiaan ruokintapaikoilta löytyvällä, usein liian yksipuolisella ruokavaliolla. Lintujen ruokinta on syytä lopettaa jo ennen muuttolintujen tuloa. Muuttolinnut voivat tuoda ruokinnoille mm. lintuinfluenssaa, joka leviää tehokkaasti erityisesti vesilinnuissa.

Päivitetty 27.2.2024