Romanien kansallispäivä 8.4.

Latšo internationaalo romanengo diives tumenge 8.4.!

Tänään, 8.huhtikuuta, vietetään romanien kansallispäivää. Romanien kansallispäivän viettäminen aloitettiin Suomessa vuonna 1990. Romanit ovat olleet Suomen kansalaisia valtion perustamisesta lähtien. Ensimmäiset romanit saapuivat Suomeen jo 1500-luvulla ja tänä päivänä Suomessa asuvia romaneja on noin 12 000. Romaneilla on oma kieli, mutta nykyään vain osa romaneista osaa sitä. Monilla on kuitenkin tunneside ”sydämen kieleen”.  Monet lapset opiskelevatkin romanikieltä koulussa. Romanikieli pohjautuu Intian muinaiseen kieleen, sanskriittiin.  Suomen romanikieli, kaaleen kieli, on yksi Euroopassa puhutuista romanikielistä. Suomen kieli on vaikuttanut Suomen romanikieleen paljon ja lainasanoja on tullut myös niin ruotsin kuin englanninkin kielestä. Eri puolilla Suomea romanikieltä puhutaan vähän eri tavoin. Kieli voidaankin jakaa itäiseen ja läntiseen murteeseen. Puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat jonkin verran toisistaan.

Romaneilla on kielen lisäksi myös oma lippu sekä kansallislaulunsa Žarko Jovanovićin säveltämä "Gelem, Gelem". Romanien lippu Romanien lippu edustaa koko romanikansaa. Lipun sininen väri symboloi taivasta, vapautta, hengellisyyttä ja ikuisuutta, ja vihreä luontoa, maata, hedelmällisyyttä ja elämän käsinkosketeltavia puolia. Punainen 16-puolainen pyörä symboloi hevosten vetämien vankkureiden, matkustamisen, kasvun ja kehityksen lisäksi romanien intialaista alkuperää. Pyörä on samantapainen kuin Intian lipussa näkyvä chakra, jossa on 24 puolaa, aivan kuten tunteja vuorokaudessa.                  

Romanien lisäksi Suomessa asuu myös paljon muitakin kulttuurisia, kielellisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä kuten saamelaiset, suomenruotsalaiset, tataarit, juutalaiset, inkerinsuomalaiset ja eri maista saapuneet maahanmuuttajat. Suomi ei ole koskaan ollut vain yhden kulttuurin maa, vaan Suomessa on aina asunut erilaisia väestöryhmiä. Kaikilla Suomen vähemmistöillä on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Kieli ja kulttuuri ovat tärkeä osa yksilön identiteettiä ja siihen kasvua. Kaikille lapsille kieleen, kulttuuriin tai katsomukseen katsomatta mahdollistetaan VASU:n mukainen tasa-arvoinen varhaiskasvatus.

”Gelem, Gelem”

 

Gelem, gelem lungone dromenca.

Maladilem bahtale romenca.

A romale kotar tumen aven e cahrencar, bokale chavencar?

Aa ai romalen, aa ai chavalen!

Aa ai romalen, aa ai chavalen!

- Žarko Jovanovićin säveltämä kansallislaulu "Gelem, Gelem"

Päivitetty 8.4.2021