Ikääntyneiden palvelut

Harrastukset ja vapaa-aika

Hyvinkäällä on mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan!

Palveluitamme ovat:

Vanhusneuvosto

Hyvinkäällä vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja -ilmapiirin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavien palvelujen arvoperustaa. 


Muut ikääntyneiden hyvinvointia edistävät palvelut:

Digituki

ATK-kerhot sekä muu maksuton opastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä.

 

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

 

Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimisto

Hyvinkään toimipaikka, yleinen edunvalvonta
Urakankatu 1 B, 3. krs, 05800 Hyvinkää / PL 81, 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot:
p. 029 56 52500 / keski-uusimaa.edunvalvonta@oikeus.fi

 

Hyvinkään evankelis-luterilainen seurakunta

Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen monenlaisella toiminnalla. Kaikille ikäryhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville löytyy oma paikka osallistua. 

 

Matalan kynnyksen keskusteluapu

Järjestötoimijoiden ylläpitämää matalan kynnyksen maksutonta keskusteluapua.

 

Paikallinen järjestötoiminta


Oikopolkuja:

Hyvinkään tapahtumakalenteri

Lähiliikuntapaikat

Matonpesupaikat

Vertaistuki

Päivitetty 29.11.2021