Säännöt

Johtosäännöt

Eero Eskolan rahaston sääntö (kaupunginvaltuusto 21.10.2019)

Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 5.2.2024)

Konserniohje (kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa(kaupunginvaltuusto 15.2.2021)

Rakennusjärjestys (kaupunginvaltuusto 27.2.2017)

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuusto 23.10.2017)

Toimialojen toimintasäännöt

Sivistystoimen toimialan toimintasääntö (opetuslautakunta 30.1.2024 § 9, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 29.2.24 § 5)

Tekniikan ja ympäristön toimialan toimintasääntö (tekninen lautakunta 23.1.2024 § 2, ympäristölautakunta 25.1.2024 § 4)

Päivitetty 3.5.2024