Hangonsilta

Hyvinkään keskusta laajenee Hangonsillan alueelle. Entiselle Hangonratapihalle nousee uusi Hyvinkään keskustaa laajentava ja samalla kaupunkirakennetta eheyttävä asuinpainotteinen alue.  

Lähinnä rautatieasemaa oleva osa (Renton entisen kenkätehtaan ympäristö) varataan keskustaajaman osayleiskaavan (2012) mukaisesti keskustatoiminnoille. Alueen ytimeksi toteutetaan Kipinä-talo - uusi Hyvinkään lukio, jonka monitoimitilat sekä liikunta- ja muut palvelut ovat kaikkien kaupunkilaisten käytössä. 

Asuntokorttelit ja julkiset alueet toteutetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi. Alue on valmistuessaan koti 2000 hyvinkääläiselle. Asuinkorttelit suunnitellaan yhdessä toteuttajakumppanien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin.       

Kalevankadun puoleinen osa on varattu liike- ja toimisto-rakentamiseen.    

Kipinä

Monitoimitalosta uuden Hangonsillan alueen sydän, linkki hankkeen sivuille

Smart Hyvinkää

Hangonsillan alueen kaupunkikehityshanketta varten kehitetään innovatiivista 3D-ympäristöä kaupunkisuunnittelun, hankehallinnan ja eri toimijoiden välisen tiedonkulun välineeksi.
Ensimmäisenä toteutuksena on 3D-kaupunkimalli, johon suunnitellut rakennukset on viety massamalleina. Mallia voi tarkastella tällä hetkellä vain chrome-selaimella, joten kopioi osoite http://smarthyvinkaa.mapgets.com ja sijoita se chrome-selaimen osoitekenttään.

Lisätietoa Smart Hyvinkää-hankkeesta:

Esitys Lahden Smart Cities in Smart Regions-konferenssissa 10.5.2016

Artikkeli Kuntatekniikka-lehdessä 5/2016

Kuva 3D havainnekuva Hangonsillasta

Päivitetty 16.10.2020