Hangonsilta

Kumppaneiden haku asuinalueen seuraavan vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen on käynnissä 3.11. – 31.12.2021. Lisätietoja ja kilpailuaineisto löytyy täältä.

Hyvinkään keskusta laajenee Hangonsillan alueelle. Entiselle Hangonratapihalle nousee uusi Hyvinkään keskustaa laajentava ja samalla kaupunkirakennetta eheyttävä asuinpainotteinen alue.  

Lähinnä rautatieasemaa oleva osa (Renton entisen kenkätehtaan ympäristö) varataan keskustaajaman osayleiskaavan (2012) mukaisesti keskustatoiminnoille. Alueen ytimeksi toteutetaan Kipinä-talo - uusi Hyvinkään lukio, jonka monitoimitilat sekä liikunta- ja muut palvelut ovat kaikkien kaupunkilaisten käytössä.  

Asuntokorttelit ja julkiset alueet toteutetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi. Alue on valmistuessaan koti 2000 hyvinkääläiselle. Asuinkorttelit suunnitellaan yhdessä toteuttajakumppanien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin.       

Kalevankadun puoleinen osa on varattu liike- ja toimistorakentamiseen.   

Hangonsillan esite 

Päivitetty 3.11.2021