Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu Hyvinkään opetuspalveluiden järjestämiseen liittyviä julkaisuja.

Hyvinkään perusopetuksen uudet lukutaidot -polku
Hyvinkään Uudet lukutaidot-oppimispolussa on yhdistetty 2016 käyttöön otettua TVT-oppimis- ja ohjelmointipolkua sekä Uusien lukutaitojen tuomia sisältöjä ja tavoitteita siten, että oppimispolku tukee perusopetuksen oppiaineiden opiskelua ja niiden opetussuunnitelmissa sisältämiä tavoitteita.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021
Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoitus on ohjata, johtaa ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden Hyvinkäällä tapahtuvaa hyvinvointia edistävää työtä. Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset eri vuosille. 

Kouluvalmentajan käsikirja 
Käsikirja on tarkoitettu kouluvalmentajatyön tueksi. Se on tuotettu osana valtakunnallista Sitouttavan kouluyhteisötyön (SKY) kehittämishanketta. Käsikirjaa on työstetty kahdessa vaiheessa Kuuma-kuntien SKY-alueen projektikoordinaattorin koordinoimana.

Opettajan käsikirja
Käsikirja kokoaa yhteen Hyvinkään esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen tuen asiakirjoja ja siinä on myös käsitelty niitä kysymyksiä, joita opiskeluhuoltotyöstä ja perusopetuksen tukimuodoista on usein käytännön työssä kysytty. Käsikirjassa esitellyt toimintaohjeet koskevat kaikkia kouluja.

Oppilaiden suojaaminen väkivallalta ja kiusaamiselta Hyvinkään perusopetuksessa 
Toimintamallin avulla tunnistetaan kiusaaminen ja ohjeistetaan, kuinka tilanteissa toimitaan. Mallissa erotellaan toisistaan riita, kiusaaminen ja yksittäinen väkivallanteko. Malli on osa jokaisen koulun oppilashuoltosuunnitelmaa.

Toimenpiteet oppilaan poissaolotilanteissa. Alueellinen poissaolotilanteiden malli
Alueellinen Toimenpiteet oppilaan poissaolotilanteissa-malli on toteutettu osana Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämishanketta 2021–2023. Kehittämistyön ja poissaolomallin tavoitteena on vahvistaa kouluun kiinnittymistä ja koulun myönteistä toimintakulttuuria sekä ehkäistä poissaoloja, sillä jokainen koulupäivä on tärkeä.

Päivitetty 19.4.2024