vantaajoki.JPG

Vesistöt ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun valtakunnalliset suuntaviivat määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa. 

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015.  Vesienhoidon järjestämistä varten on muodostettu vesienhoitoalueet. Kullekin vesienhoitoalueelle on laadittu oma vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma tavoitetilan saavuttamiseksi.

Lisätietoja vesienhoidon suunnittelusta ja yhteistyöstä Uudenmaan alueella

 

 

Päivitetty 26.2.2020