Kuva Vantaanjoelta

Vesistöt ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä.  Vesienhoidon järjestämistä varten on muodostettu vesienhoitoalueet. Kullekin vesienhoitoalueelle on laadittu oma vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma tavoitetilan saavuttamiseksi.

Lisätietoja vesienhoidon suunnittelusta ja yhteistyöstä Uudenmaan alueella

 

 

Päivitetty 3.4.2023