Hyvinkään Vasu

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Hyvinkään Vasun luonnos oli kommentoitavissa maalis-huhtikuun vaihteessa 2019. Samalla huoltajilta ja lapsilta sekä henkilöstöltä kysyttiin mm. lapsen edun toteutumisesta.

Huoltajien ajatuksia Varhaiskasvatuksessa toteutuu lapsen etu kun

 • lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi ja huomioidaan yksilöinä
 • paikalla on tarpeeksi aikuisia suhteessa lapseen
 • on turvallista
 • lapset saavat lohdutusta ja tukea, hassutellaan yhdessä, suojellaan kiusaamiselta
 • on säännöllinen rytmi
 • lapset saavat vaikuttaa asioihin
 • lapsella on mielekästä tekemistä
 • lapset ovat tasaveroisessa asemassa hoitopaikasta riippumatta

Henkilökunnan ajatuksia Varhaiskasvatuksessa toteutuu lapsen etu kun

 • lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi
 • otetaan jokainen lapsi omana itsenään
 • kuunnellaan lasta ja toteutetaan hänen mielenkiinnon kohteitaan
 • kasvattaja on kunnioittava, kuunteleva ja kuuleva
 • henkilökunta on aidosti läsnä ja sitoutunut työhönsä
 • lapsen oma vasu tehdään kasvattajan, huoltajan ja lapsen kanssa yhdessä
 • aikuinen vastaa herkällä korvalla lapsen tarpeisiin
 • kuunnellaan lasten vanhempia ja heidän havaintojaan

Vasun oppimisen alueet -videot

Päivitetty 19.5.2021