Hyvinkään Vasu

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuslakiin tehtiin muutoksia, joiden mukaisesti myös valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päivitettiin. Muutoksilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti ja lapsen oikeutta saada tarvitsemaansa tukea.

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelma (Hyvinkään Vasu) päivitettiin keväällä 2022 lakimuutoksia vastaavaksi. Lisäksi Hyvinkään Vasussa korostetaan entistä enemmän kestävän elämäntavan merkitystä.

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa inkluusio on määritelty seuraavasti: ”Jokainen lapsi on arvokas ja tärkeä omana itsenään. Hän tuntee olevansa hyväksytty yhteisössään ja kokee olonsa turvalliseksi.”  Määritelmän pohjalta Hyvinkään Vasun valmistelun yhteydessä huoltajilta kysyttiin inklusiivisin arvoihin liittyen seuraavat kysymykset:

  1. Miten huomaat tai miten sinulle välittyy, että lapsesi kohdataan varhaiskasvatuksessa arvokkaana ja tärkeänä omana itsenään?
  2. Miten huomaat tai miten sinulle välittyy, että lapsesi vahvuudet huomioidaan ja niitä hyödynnetään lapsesi varhaiskasvatuksen arjessa?
  3. Nimeä kolme tärkeintä asiaa lapsesi varhaiskasvatuksessa 

Hyvinkään Vasua valmisteltaessa henkilöstön kanssa käsiteltiin inklusiivista toimintakulttuuria ja sen toteutumismahdollisuuksia Aluehallintoviraston julkaisemien videomateriaalien avulla.

Edellä mainittuja huoltajien ja henkilöstön vastauksia ja pohdintoja sisällytettiin Hyvinkään Vasuun 2022.

Vasun oppimisen alueet -videot

Päivitetty 10.8.2022