Kuvassa Ovaskan yksityistien silta

Yksityistiet

Hyvinkään kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Hyvinkään kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon

Yksityistieavustukset vuoden 2022 kunnossapitokuluista

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.1.2015 ja 16.2.2016 yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet. Tiekuntien tulee vuosittain erikseen hakea avustusta kaupungilta.

Avustuksen saannin ehdot:

 • tielle on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta
 • Hyvinkään puolella on vakituisen asutuksen käyttämää tieosaa
 • yhteystiedot ovat ajan tasalla maanmittauslaitoksella ks. laki § 84
 • liikennemerkit ja ajokiellot on toimitettu Digiroadiin ks. laki § 84

Hakemuksen liitteenä tulee olla edellisen vuoden hyväksytty tilinpäätös. Tilintarkastuskertomuksesta, tuloslaskelmasta ja vuosikokouksen pöytäkirjasta tulee olla kopio hakemuksen liitteenä. Niistä pitää käydä ilmi tienhoitoon edellisenä vuonna käytetty rahamäärä. Hakemus tulee tehdä jommalla kummalla alla olevalla lomakkeella:

Muutamia perusohjeita tilinpäätöksen teosta:

 • tilinpäätös on suositeltavaa tehdä kalenterivuosittain (laskun päivämäärä ratkaisee mille vuodelle kulut kirjataan). Mikäli tiekunnan tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, niin tällöin tulee laatia erillinen kalenterivuoden mukainen tuloslaskelma, jonka kaksi hoitokunnan jäsentä allekirjoittaa
 • tulo- ja menotositteista viedään tiedot tilikirjaan, jonka perusteella tehdään tuloslaskelma. Tuloslaskelma perustuu tositteellisiin vienteihin. Alv lasketaan mukaan menoihin, jos tiekunta ei ole arvonlisäverovelvollinen.
 • tarkastajat laativat tarkastuskertomuksen. Tarkastajien lausuntoa ei tarvita, jos tilit tarkistetaan vuosikokouksessa
 • tilitys tarkistetaan ja hyväksytään vuosikokouksessa, joka on pidettävä joka vuosi

Tiekunnat saavat läpiajotien osuudelta lisäavustusta ilman erillistä hakemista edellyttäen, että läpiajajilta ei peritä käyttömaksua. Lisäavustuksen suuruus päätetään vuosittain erikseen.

Tiekunnan hallintomenoja, tiekunnan hyväksi tehtyä talkootyötä, katuvalojen sähkökuluja, tien päällystämistä tai paikkaamista asfalttibetonilla, öljysoralla, sirotepintauksella tai vastaavalla ei hyväksytä avustettaviin kunnossapitomenoihin.

Avustushakemukseen liitteineen merkitään tulot ja menot koko yksityistien pituudelta. Hakemuksen käsittelijä laskee hoitomenot Hyvinkään puolella olevalle vakituisen asutuksen käyttämälle tieosalle. Näin saaduille hyväksytyille menoille voidaan vuosittain asettaa myös yläraja esim. 3 000 eur/km.

Kaupunki voi tarkistaa tositteita pistokokeina. Lisäksi kaupungin edustaja tekee tietarkastuksia tarpeen mukaan.

Avustushakemus vuoden 2022 kunnossapitokuluista on toimitettava 29.9.2023 klo 15 mennessä Hyvinkään kaupungin kirjaamoon sähköisenä osoitteella kirjaamo@hyvinkaa.fi tai postitse osoitteella:

Hyvinkään kaupunki / kirjaamo
PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää 

tai Hyvinkään kaupungin asiakaspalveluun osoitteessa Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 

Hakemus on jätettävä varustettuna merkinnällä "Hyvinkään kaupungin kirjaamo - Yksityistien avustushakemus”.

Tuodessasi hakemuksen Hyvinkään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen, saat palvelusihteeriltä todistuksen hakemuksen jättämisestä. Jos postitat hakemuksen, niin varmista sen perillemeno asiakaspalvelusta tai lähetä se kirjattuna. Myöhästynyttä avustushakemusta ei käsitellä.

Myönnetyt avustukset maksetaan 30.12.2023 mennessä hakijan ilmoittamalle tilille.

Nämä pakolliset liitekopiot tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä:

 • tilityksen tarkastuskertomus vuodelta 2022 allekirjoitettuna
  • ei vaadita, jos tilit tarkistetaan vuosikokouksessa
 • tuloslaskelma vuodelta 2022 allekirjoitettuna
 • vuoden 2022 vuosikokouspöytäkirja

 

 

 

 

 

Päivitetty 4.5.2021