Ilmanlaatu ja seuranta

Hyvinkään kaupungin ilmanlaatua seurataan siirrettävällä mittausasemalla määräajoin osana Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa. Hyvinkään ilmanlaatua mitataan vuonna 2021 osoitteessa Kauppalankatu 3. Mittausasema edustaa vilkasliikenteistä ympäristöä Hyvinkään keskustassa. Ilmanlaatua on mitattu samalta paikalta vuosina 2008, 2013, 2014 ja 2018. Tulokset ovat seurattavissa HSY:n verkkosivuilta: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/uudenmaan-siirrettava/

Hyvinkään ilmanlaatuun vaikuttavat erityisesti liikenteen päästöt, omakotitalojen puulämmitys sekä pienhiukkasten ja otsonin kaukokulkeuma. Ilmansaasteiden pitoisuuksien lisäksi ilmanlaatuun vaikuttaa päästökorkeus (esimerkiksi savupiiput tai pakoputket), sääolot ja maastonmuodot.  Lisätietoa päästölähteistä ja ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä löytyy HSY:n ilmanlaatusivuilta.

Melu

Melulla tarkoitetaan terveydelle haitallista, merkityksellisesti ympäristön viihtyisyyttä vähentävää tai työntekoa haittaavaa ääntä. Tyypillisimmät ympäristömelun lähteet ovat auto-, juna- ja lentoliikenne, teollisuus ja rakentaminen sekä erilaiset vapaa-ajantoiminnot kuten ampuma- ja moottoriurheilu. Ihmisten altistumista haitalliselle melulle estetään toimintojen sallituilla enimmäisäänitasoilla. Lisäksi erilaisille alueille annetaan käyttötarkoituksesta riippuvia melun ohjearvoja.

Vuonna 2001 Hyvinkäällä tehtiin meluselvitys, jossa selvitettiin Hyvinkään merkittävimmät melulähteet ja melulle altistuvien määrät kaupungissa. Lisäksi meluselvityksessä kartoitettiin hiljaisia ja suhteellisen hiljaisia alueita, joissa hyvinkääläiset voivat viettää vapaa-aikaansa ilman meluhäiriöitä.

Meluselvityksessä saatujen tietojen pohjalta valmistui keväällä 2003 Hyvinkään meluntorjuntaohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähentää melulle altistuvien määrää ja tukea melun huomioimista kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.

Päivitetty 17.5.2021