Ilmanlaatu ja seuranta

Hyvinkään kaupungin ilmanlaatua seurataan siirrettävällä mittausasemalla määräajoin osana Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa. Hyvinkään ilmanlaatua mitataan seuraavan kerran 2021 osoitteessa Kauppalankatu 3. Mittausasema edustaa vilkasliikenteistä
ympäristöä Hyvinkään keskustassa. Ilmanlaatua on mitattu samalta paikalta vuosina 2008, 2013, 2014 ja 2018.

Vuonna 2019 Hyvinkäällä seurataan puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun.
Kruununpuiston pientaloalueella mitataan vuonna 2019 hiukkasten LDSA-pitoisuuksia jatkuvatoimisesti tuntikeskiarvoina. Lisäksi samassa paikassa mitataan myös puunpoltosta syntyvien syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia näytteistä kuukausikeskiarvoina. Tulokset ovat seurattavissa HSY:n verkkosivuilta: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmansuojelu/mittausasematuusimaa/Sivut/
hyvinkaa.aspx

Hyvinkään ilmanlaatuun vaikuttavat erityisesti liikenteen päästöt, omakotitalojen puulämmitys sekä pienhiukkasten ja otsonin kaukokulkeuma. Ilmansaasteiden pitoisuuksien lisäksi ilmanlaatuun vaikuttaa päästökorkeus (esimerkiksi savupiiput tai pakoputket), sääolot ja maastonmuodot.  Lisätietoa päästölähteistä ja ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä löytyy HSY:n ilmanlaatusivuilta

Melu

Melulla tarkoitetaan terveydelle haitallista, merkityksellisesti ympäristön viihtyisyyttä vähentävää tai työntekoa haittaavaa ääntä. Tyypillisimmät ympäristömelun lähteet ovat auto-, juna- ja lentoliikenne, teollisuus ja rakentaminen sekä erilaiset vapaa-ajantoiminnot kuten ampuma- ja moottoriurheilu. Ihmisten altistumista haitalliselle melulle estetään toimintojen sallituilla enimmäisäänitasoilla. Lisäksi erilaisille alueille annetaan käyttötarkoituksesta riippuvia melun ohjearvoja.

Vuonna 2001 Hyvinkäällä tehtiin meluselvitys, jossa selvitettiin Hyvinkään merkittävimmät melulähteet ja melulle altistuvien määrät kaupungissa. Lisäksi meluselvityksessä kartoitettiin hiljaisia ja suhteellisen hiljaisia alueita, joissa hyvinkääläiset voivat viettää vapaa-aikaansa ilman meluhäiriöitä.

Meluselvityksessä saatujen tietojen pohjalta valmistui keväällä 2003 Hyvinkään meluntorjuntaohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähentää melulle altistuvien määrää ja tukea melun huomioimista kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.

Päivitetty 24.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ