Ilmanlaatu ja seuranta

Hyvinkään kaupungin ilmanlaatua seurataan siirrettävällä mittausasemalla määräajoin osana Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa. Hyvinkään ilmanlaatua on mitattu vuosina 2008, 2013, 2014, 2018 ja 2021 osoitteessa Kauppalankatu 3, seuraavan kerran ilmanlaatua mitataan vuonna 2026. Mittausasema edustaa vilkasliikenteistä ympäristöä Hyvinkään keskustassa. Tuloksia on nähtävillä ympäristökeskuksen julkaisuja ja raportteja -sivulla.

Hyvinkään ilmanlaatuun vaikuttavat erityisesti

 • liikenteen päästöt
 • omakotitalojen puulämmitys
 • pienhiukkasten ja otsonin kaukokulkeuma.

Ilmansaasteiden pitoisuuksien lisäksi ilmanlaatuun vaikuttaa

 • päästökorkeus (esimerkiksi savupiiput tai pakoputket)
 • sääolot
 • maastonmuodot.

Lisätietoa päästölähteistä ja ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä löytyy HSY:n sivulta Ilmanlaatu Uusimaa - HSY

Melu

Melulla tarkoitetaan

 • terveydelle haitallista
 • merkityksellisesti ympäristön viihtyisyyttä vähentävää
 • työntekoa haittaavaa ääntä.

Tyypillisimmät ympäristömelun lähteet ovat

 • auto-, juna- ja lentoliikenne
 • teollisuus ja rakentaminen
 • erilaiset vapaa-ajantoiminnot kuten ampuma- ja moottoriurheilu.

Ihmisten altistumista haitalliselle melulle estetään toimintojen sallituilla enimmäisäänitasoilla. Lisäksi erilaisille alueille annetaan käyttötarkoituksesta riippuvia melun ohjearvoja.

Meluselvitys

Vuonna 2001 Hyvinkäällä tehtiin meluselvitys, jossa selvitettiin Hyvinkään merkittävimmät melulähteet ja melulle altistuvien määrät kaupungissa. Lisäksi meluselvityksessä kartoitettiin hiljaisia ja suhteellisen hiljaisia alueita, joissa hyvinkääläiset voivat viettää vapaa-aikaansa ilman meluhäiriöitä.

Meluselvityksessä saatujen tietojen pohjalta valmistui keväällä 2003 Hyvinkään meluntorjuntaohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähentää melulle altistuvien määrää ja tukea melun huomioimista kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.

Päivitetty 31.8.2023