YHES - Yhdessä esteetön

YHES - Yhdessä esteetön -hanke toteutui Hyvinkään varhaiskasvatuksessa 10/2018 - 31.12.2020. Hankkeen virallinen nimi oli Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi, ja se sai rahoituksen Opetushallituksen (OPH) Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -valtionavustuksesta.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää päiväkotien oppimisympäristöjä esteettömiksi, rakentaa monialaista yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä muotoilla ja määritellä, millainen on hyvinkääläinen varhaiskasvatuksen yhteisöllinen ja monialainen toimintamalli.

Hankkeessa työskenteli määräaikaisesti osa-aikainen toimintaterapeutti Riikka Marttinen, sekä kaupungin vakituisessa toimessa oleva puheterapeutti Taina Olkinuora.

Hankkeeseen osallistui kaksi päiväkotia: Hangonsillan päiväkoti ja Martinkaaren päiväkoti.

Hankkeessa tehtyä

Hankkeen alkuvaiheessa terapeutit jalkautuivat päiväkotien arkeen kartoittamaan tarpeita ja toiveita. Samalla tarjoutui kuitenkin mahdollisuus ohjata, konsultoida ja tarjota tukea arjen tilanteisiin. Yhteisöllisen toimintakulttuurin tärkeimpiä periaatteita on tiedon jakaminen kaikkiin suuntiin. Kuntoutuksen ammattilaiset tarjosivat osaamisensa varhaiskasvatuksen käyttöön toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Toisaalta vähintään yhtä tärkeää oli nostaa esille kasvattajien arvokas tieto ja kokemukset arjesta.

Hankkeessa tarjottiin paljon myös koulutusta. Kasvattajia perehdytettiin monialaiseen yhteisölliseen toimintaan, esteettömään viestintään sekä tieto- ja viestintäteknologiaan. Leikkitaitoihin liittyen tarjolla oli Ralla -leikkitaitojen havainnointimenetelmän koulutusta, tunne- ja itsesäätelytaitoihin taas Zones of Regulation -menetelmään perehtymistä. Oppimisympäristöjen kehittämiseksi tarjottiin Leikki astuu ulos laatikosta -koulutus osana päiväkotien kehittämispäivää.

Hankkeen kaksi suurta ponnistusta olivat päiväkotien pihoille yhteistyössä Lappset Groupin kanssa kehitetyt Suomen ensimmäiset Kommunikointipisteet vuorovaikutuksen ja laadukkaan kommunikoinnin tueksi sekä hankkeen loppuseminaari, jonka avauspuhujana kuultiin opetusministeri Li Anderssonia.

 

Kiitos onnistuneesta hankkeesta kuuluu ennen kaikkea hankepäiväkotien työntekijöille, kaikille yhteistyötahoille sekä kannustaville rinnalla kulkijoille!

 

Päivitetty 4.4.2023