Ohjeita vanhemmille

Vanhemmat

  • Tiedottakaa aina ohjaajille puhelimitse tai Wilman kautta mikäli lapsen ap/ip-päivään tulee poikkeus.
  • Lasten omat matkapuhelimet toivotaan pysyvän kiinni/äänettömänä aamu- ja iltapäivätoiminnan ajan.
  • Ohjaajat/lapset tavoittaa ip:n kännykästä. Jos on jokin pakottava tarve käyttää matkapuhelinta päivän aikana, asiasta voi jutella ohjaajien kanssa ja sopia pelisäännöt.
  • Auttakaa lastanne pukeutumaan päivittäin sään mukaisesti, jotta ulkoilu olisi mielekästä. Varavaatteita on hyvä tuoda nimikoituna ip:seen.
  • Kannattaa osallistua tutustumispäivään ja mahdollisiin vanhempainiltoihin. Niistä saa tarkempaa tietoa jokaisen toimipaikan toimintatavoista.
  • Mikäli jokin asia mietityttää, niin ottakaa epäilemättä yhteys ohjaajiin, koordinaattoriin tai toimintaa järjestävän tahon yhteyshenkilöön.

Tervetuloa aamu- ja iltapäivätoimintaan!   

Päivitetty 12.7.2024