Peruskoulujen järjestyssäännöt

 

1.      Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.

2.      Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.

3.      Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.

4.      Annan työrauhan kaikille.

5.      Suoritan tehtäväni tunnollisesti.

6.      Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä sekä omista ja toisten tavaroista.

7.      Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.

8.     Kunnioitan muiden oikeutta yksityisyyteen. Kuvaan koulussa ainoastaan opettajan
        luvalla opetettavaan aiheeseen liittyvää. Julkaisen kuvia ainoastaan yhteisesti
        sovituilla alustoilla.     

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 22.11.2018