Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa voidaan periä maksu. Vastaava säännös on myös mm.  maa-aineslaissa, jätelaissa ja vesilaissa.

Taksan mukainen maksu peritään lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan kuuluvista määräaikaistarkastuksista ja tarkastuksista, jotka ovat tarpeen kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

Päivitetty 8.3.2023