Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisessa voidaan periä maksu. Vastaava säännös on myös mm.  maa-aineslaissa, jätelaissa ja vesilaissa.

Taksan mukainen maksu peritään lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan kuuluvista määräaikaistarkastuksista ja tarkastuksista, jotka ovat tarpeen kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi.

Ympäristölautakunta hyväksyi 23.6.2021 ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan, jotka ovat voimassa 1.9.2021.

Päivitetty 1.2.2023