Katujen rakentaminen

 

Uudisalueiden rakentaminen tehdään pääsääntöisesti talvitöinä siten, että tonttien rakentaminen voi käynnistyä toukokuussa. Kadut rakennetaan alkuvaiheessa sorapintaisina, koska asfaltti ei kestä työmaaliikennettä. 

Alueiden viimeistely pyritään tekemään noin kolmen vuoden kuluttua.

Saneerauskohteissa vesihuolto- ja kadun rakenteet sekä valaistus rakennetaan aloitusvuonna.
Kadun viimeistely pyritään toteuttamaan seuraavana kesänä painumien minimoimiseksi.

 

Lisätietoja:

rakennuttamispäällikkö Tapani Heikkinen, p. 040 048 6826 tai etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 Kaavio rakentamisohjelmasta

Kuvassa kaaviokuva Rakentamisohjelmasta -> Materiaalien tilaus ja lupien hankinta -> Ennakkotiedotus asukkaille -> Työmaataulujen asennus ja työn käynnistäminen -> Tonttikohtaiset yhteydenotot -> Vesihuollon uusiminen ja väliaikaiset putkitukset .> Saneerauksen valmistuminen sorapintaisena katuna -> Kadun viimeistely seuraavana kesänä -> Pohjakartan ja rekisterin päivittäminen

                                             

Päivitetty 7.12.2021