Kesätyöseteli

 Tyttö Kipinässä

Kesäksi töihin - hyödynnä kesätyöseteli!

Hyvinkään kaupunki tukee 15-25 vuotiaiden hyvinkääläisten nuorten kesätyöllistymistä. Tuki on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityistalouksille, kunnille tai valtiolle).

Kesätyösetelin arvo on 350 € / kuukausi. Kesätyösetelin voi käyttää työsuhteeseen, joka ajoittuu
1.4.-31.8.2023 väliselle ajalle. Tuen enimmäiskesto on kaksi (2) kuukautta.

• Sopikaa vähintään kahden viikon mittaisesta kesätyöstä, jossa viikkotyöaika on vähintään 20 tuntia, kesätyöseteli voidaan myöntää myös työtuntiperusteisesti. Työsuhteen tulee kestää vähintään 10 työpäivää ja 40 työtuntia. Maksettava palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen.

  • Työnantaja täyttää kesätyösetelin hakulomakkeen sähköisesti osoitteessa e-hyvinkaa.fi ennen työ-suhteen alkamista tai lähettää täytetyn kesätyösetelin hakulomakkeen sähköpostitse kesatyo@hyvinkaa.fi tai kirjeitse Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, merkillä ”Kesätyöseteli”.
  • Huomioikaa hakemusta tehdessänne kesätyösetelin myöntämisen ehdot.
  • Työnantaja saa tiedon sähköpostitse myönnetystä kesätyösetelistä.
  • Kesätyön päätyttyä työnantaja täyttää tilityslomakkeen sähköisesti osoitteessa e-hyvinkaa.fi tai lähettää täydennetyn kesätyöseteli tilityslomakkeen liitteineen (kopio työsopimuksesta, todiste palkanmaksusta) sähköpostitse kesatyo@hyvinkaa.fi tai kirjeitse Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää, merkillä ”Kesätyöseteli”, viimeistään 31.10.2023.

Lomakkeet ja ehdot

Lisätietoja:

Päivitetty 17.5.2023