Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on yleissivistävän koulutuksen ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta, osassa oppilaitoksista järjestetään myös varhaisiän- ja aikuisten opetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja etenee tasolta toiselle ikäryhmittäin. Taiteen perusopetusta annetaan oppilaitoksesta riippuen yleisen tai laajan oppimäärän mukaisesti. Oppilas saa taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan oppimäärän mukaiset opinnot.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi, nuori tai aikuinen voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteenalaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa opitaan pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta.

Hyvinkäällä voi opiskella ja harrastaa taiteita pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti viidellä taiteen alalla – kuvataide, käsityö- ja muotoilu, musiikki, tanssi ja teatteri. Opettajina toimivat alan koulutetut ammattilaiset ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.

Lue tarkempia tietoja taiteen perusopinnoista oppilaitosten omilta verkkosivuilta:

Päivitetty 2.10.2023