Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää pääosin lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Se antaa samalla oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Hyvinkäällä taiteen perusopetusta antavat seuraavat tahot:

Päivitetty 9.6.2021