Lupapäätös

Lupapäätös

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tutustua huolellisesti lupapäätökseen ja päätöksen ehtoihin. 

Myönnetyt luvat

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kankurinkatu 4-6 sekä kaupungin internetsivuilla.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla, kunnan fyysisellä ilmoitustauluilla ei 1.1.2020 alkaen ole enää roolia kuulutusmenettelyssä. Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanoilmoitus, josta ilmenee päätöksen antopäivä, julkaistaan 31.12.2019 saakka kunnan ilmoitustaululla ja 1.1.2020 alkaen kunnan verkkosivuilla.

Lue asiasta lisää Kuntaliiton tiedotteesta

Julkipanolista löytyy lupapisteestä täältä.

Tyytymättömyyttä myönnettyyn lupaan voidaan esittää oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista.
Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa.

Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus.

Rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja saatettava valmiiksi viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä.

Aloittamisajalle voidaan yleensä myöntää jatkoaikaa enintään kaksi vuotta ja erityisistä syistä työn loppuunsaattamiseen voidaan myöntää pidennystä. Pidennystä tarkoittava pyyntö tulee esittää kirjallisesti ennen kuin lupa on rauennut.

Päivitetty 20.6.2024