Siirry pääsisältöön

 

Ekologinen jalanjälki

Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki


Ekologinen jalanjälki kuvaa hehtaareina kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutukseemme käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja aiheuttamiemme hiilidioksidipäästöjen sitomiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Uusiutumattomien materiaalien kulutus ei ekologisessa jalanjäljessä näy.

 Ekologinen jalanjälki kuvaa hehtaareina kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutukseemme käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja aiheuttamiemme hiilidioksidipäästöjen sitomiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Uusiutumattomien materiaalien kulutus ei ekologisessa jalanjäljessä näy.

 Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki laskettiin KuntaJälki2010- hankkeessa. Hankkeen toteutti Ekokumppanit Oy ja siinä käytettiin uusimpia käytössä olevia tietoja vuodelta 2007.Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki oli 5,72 hehtaaria, kun keskimääräinen suomalaisen ekologinen jalanjälki on 6,16 hehtaaria ja uusimaalaisen 6,30 hehtaaria. Hyvinkääläisen ekologisesta jalanjäljestä aiheutuu kulutustoiminnoittain jaettuna puolet ravinnosta, 28 % tavaroista ja palveluista, 9 % rakentamisesta, 9 % asumisesta ja 4 % liikkumisesta. Maailmanlaajuisesti ihmisten keskimääräinen jalanjälki oli 2,7 hehtaaria, kun maapallon biokapasiteetin puolesta tarjolla on vain 1,8 hehtaaria. Ekologisella jalanjäljellä mitattuna ihmiskunta kuluttaa siis enemmän kuin maapallo tarjoaa biologisia resursseja.

Oheisessa kuvassa on verrattu keskimääräisen hyvinkääläisen, uusmaalaisen ja suomalaisen ekologisen jalanjäljen muodostumista.

Kaavio ekologisen jalanjäljen muodostuminen


Mahdollisuudet vaikuttaa ekologiseen jalanjälkeen


Ravintojalanjälkeen on mahdollista vaikuttaa lisäämällä kasvisten osuutta ja vähentämällä lihan määrää. Asumisen jalanjäljestä 64 % oli hiilidioksidipäästöjen sitomiseen tarvittavaa ns. energiamaata ja 23 % puulämmityksen tarvitsemasta metsäalasta. Asumisen jalanjälkeen voi vaikuttaa lähinnä energiankäyttöä tehostamalla lämmityksessä ja laitteiden valinnassa. Hyvinkääläisen asumisjalanjälki on laskenut vuoden 2007 jälkeen Ekokemin jätteenpolton myötä, sillä ekologisen jalanjäljen laskennassa jätteiden päästöjen oletetaan sisältyvän jo käytettyihin tavaroihin. Liikkumisesta aiheutui 4 % hyvinkääläisen ekologisesta jalanjäljestä ja siitä 70 % aiheutui autoilusta. Oman autonkäytön suunnittelulla ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytöllä voi pienentää liikkumisen jalanjälkeä. Tavarat ja palvelut aiheuttivat 28 %, eli ravinnon jälkeen toiseksi eniten, hyvinkääläisen ekologisesta jalanjäljestä. Siitä valtaosa aiheutuu paperin- ja kartonginkäytön vaatimasta metsäalasta. Hankintojen määrää vähentämällä sekä kierrätyksellä ja uusiokäytöllä on mahdollista vaikuttaa tavaroiden ja palveluiden jalanjälkeen. Rakentamisen ekologisesta jalanjäljestä 90 % aiheutui käytetystä puusta.

Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälkiraportti kokonaisuudessaan: 
Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki 2007- raportti

Päivitetty 18.6.2015 Tulosta