Hankintapalvelut mukaan Ekohankintaverkostoon

Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut on liittynyt vuoden 2013 alussa suomalaisten kaupunkien perustamaan Ekohankintaverkostoon. Se on vapaamuotoinen julkisten hankkijoiden yhteistyöelin.

Ekohankintaverkosto on julkisen sektorin hankkijoiden käytännönläheinen yhteistyöverkosto jonka puitteissa voidaan käydä keskustelua ympäristömyötäisten hankintojen toteutuksesta ja niihin liittyvistä kommenteista. Sen tavoitteena on edistää julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja tehtäessä.

Toiminnallaan se pyrkii vaikuttamaan myös ympäristömyötäisten tuotteiden ja palveluiden tuotekehitykseen ja tarjontaan. Verkoston toimintaa koordinoi Motiva ja puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Jyväskylän kaupunki.

Kuvassa Ekohankintaverkoston logo, joka myös siinä tekstinä

Päivitetty 11.2.2020