Koira juoksee hangessa keppi suussa

Koira Hyvinkäällä

Näille sivuille on koottu tietoa koira-asioista Hyvinkäällä.

Koira kaupunkilaisena

Koira on yleisillä paikoilla pidettävä kytkettynä. Kytkettynäkään koiraa ei saa päästää yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikoille, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei se ole erikseen sallittu. Lisäksi koiran jätökset on kerättävä hoidetulla alueella. Keräämistä varten kannattaa ottaa mukaan pusseja tai keräin, jonka voi laittaa lähimpään yleiseen roska-astiaan. Lain noudattamatta jättäminen voi johtaa sakkorangaistukseen. (Järjestyslaki 27.6.2003/612, 14 §)

Kaupunki tarjoamiin lemmikkieläinpalveluihin kuuluvat koirapuistot ja muut koiraharrastusalueet sekä lemmikkieläinten hautausmaa. Puistoyksikkö huolehtii koirapuistojen ja muiden koiraharrastusalueiden, sekä lemmikkieläinten hautausmaan kunnossapidosta ja huollosta.

Koirapuistot

Aidattuja koirapuistoja, joissa koiraa saa ulkoiluttaa irrallaan omistajansa hallinnassa (Koirapuiston säännöt), on 5 kpl eri puolilla kaupunkia. Koirapuistot sijaitsevat Terveydenhuolto-oppilaitoksen vieressä Kauppalankadun ja päärautatien välissä, Hakalanmäessä Naalinkadun ja Timonkadun välisessä maastossa, Konepajan alueella Erkylänkadun päästä koilliseen, Martin Urheilupuistossa Takamartintien parkkialueelta pohjoiseen, sekä Veikkarissa Hangontien ja rautatien välissä.

Martin Urheilupuiston ja Hakalanmäen koirapuistoissa on omat osansa pienille ja isoille koirille. Koirien omistajat huolehtivat alueiden siisteydestä. Roskasäiliöiden täyttymisestä tai muista alueiden ylläpitoon liittyvistä asioista voi ilmoittaa Virka-aikana ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00 p. 019 459 11. TAI https://www.ehyvinkaa.fi/palaute/.

Harrastusalue ja vinttikoirarata

Sveitsinpuiston pohjoisosassa sijaitsee Sveitsin koiraharrastusalue (Hämeenlinnan tietä, tie nro 130, pohjoiseen ajettaessa käänny oikealle Usmintien risteyksen jälkeen, kyltti Vinttikoiraradalle). Alueeseen kuuluu useampia koiraharrastusyhdistysten hallinnassa olevia alueita (esim. vinttikoirarata), vapaasti käytössä oleva puistoyksikön hoitama harjoitusnurmi ja lemmikkieläinten hautausmaa.

Koiralatu

Lentokentän alueella on talvisin käytössä koiralatu, jolla koirien kanssa liikkuminen on sallittua.

Koirien ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla ja merkityillä uimarannoilla on kiellettyä.

Päivitetty 26.10.2021