Henkilötietojen käsittely perusopetuksessa

Perusopetuksen tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Perusopetuksessa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa sinulle henkilötietojesi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietosi käsittely on läpinäkyvää.

Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin perusopetuksessa

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupungin perusopetus. Tietoja saamme ensisijaisesti lasten huoltajilta sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmästä. Keräämme lapsesta ja perheestä mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tiedot lapsen terveydentilasta ja perheen tulotiedot liittyen lapsen aamu-ja/tai iltapäivätoiminnan maksuvapautukseen.

Perusopetuksessa oppilaiden henkilötietoja siirrämme tarvittavin osin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto, aamu-ja/tai iltapäivätoiminnan palveluntuottajille sekä koulukuljetuksen liikennöitsijöille) ja luovutamme tietoa huoltajien luvalla.

Henkilötietojen käsittely noudattaa perusopetuksessa seuraavaa lainsäädäntöä:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, kohta 1 c (2016/679)
  • Perusopetuslaki (628/1998)
  • Perusopetusasetus (852/1988)
  • Lukiolaki (714/2018)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisessä oppilastietojärjestelmässä (Primus, Effica). Oppilastietojärjestelmän tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. Manuaalisesti kerättyä tietoa käsitellään ja säilytetään yksiköissä tai perusopetuksen toimipisteissä niin, että pääsy tietoihin ulkopuolisilta on estetty. Henkilöstö on vaitiolovelvollinen.

Lisätietoja 

Perusopetuksen tietosuojaseloste

Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöt

OPH: Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Päivitetty 22.2.2024