Henkilötietojen käsittely perusopetuksessa

Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin perusopetuksessa

Perusopetuksen tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Perusopetuksessa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa sinulle henkilötietojesi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietosi käsittely on läpinäkyvää.

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupungin perusopetus. Tietoja saamme ensisijaisesti lasten huoltajilta sekä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä. Keräämme lapsesta ja perheestä mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tiedot lapsen terveydentilasta ja perheen tulotiedot liittyen lapsen aamu-ja/tai iltapäivätoiminnan maksuvapautukseen. Perusopetuksessa oppilaiden henkilötietoja siirrämme tarvittavin osin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto, aamu-ja/tai iltapäivätoiminnan palveluntuottajille sekä koulukuljetuksen liikennöitsijöille) ja luovutamme tietoa huoltajien luvalla.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat mm.

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, kohta 1 c (2016/679)
  • Perusopetuslaki (628/1998)
  • Perusopetusasetus (852/1988)
  • Lukiolaki (714/2018)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisessä oppilastietojärjestelmässä (Primus, Effica). Oppilastietojärjestelmän tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. Manuaalisesti kerättyä tietoa käsitellään ja säilytetään yksiköissä tai perusopetuksen toimipisteissä niin, että pääsy tietoihin ulkopuolisilta on estetty. Henkilöstö on vaitiolovelvollinen.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy perusopetuksen tietosuojaselosteesta:
Perusopetuksen tietosuojaseloste

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 26.5.2023