Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan maankäytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Siinä määritellään alueita rakentamista, katuja ja virkistysalueita varten ja osoitetaan mm. rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Yleiskaava tai, jos yleiskaavaa ei ole, maakuntakaava on otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa.        

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja määräykset. Siihen liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta, tavoitteista ja sisällöstä. Lisäksi voidaan laatia   asemakaavaa täydentäviä rakennustapaohjeita. Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.            

Kuva kerrostaloista

Päivitetty 7.6.2024