Rakennustapaohjeet

Rakennustapaohjeilla täydennetään ja selvennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten, että lopputuloksena muodostuu yleisilmeeltään viihtyisä, hallittu ja yhtenäinen kokonaisuus.  Ohjeet käsittelevät mm. rakennuksen sijoittamista tontille, rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä sekä tontinjärjestelyitä ja istutuksia.        

Rakennustapaohjeet löytyvät karttapalvelusta          
Tarkista oikeellisuus kaavoitusyksiköstä 

 Kravunlaakso I

Palojoen varsi

Kaltevankulma

Kravunrinne

Lehtikorpi

Kravunharjun asuntomessualue

Tanssikallion itäosa II

Kytäjä Isokylä

Kytäjä Ollila

Kytäjä Karjumäki

Päivitetty 22.9.2023