Paikallinen yhdistys- ja yhteisötoiminta

Paikallinen vapaaehtoistyö 

 

Järjestö- ja yhteisötoiminnan apurahat

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain avustuksia hyvinkääläisille yhdistyksille. Avustuslomake toimitetaan kaupungin kirjaamoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

Hyvinkään Yhdistykset ry

Hyvinkään Yhdistykset ry:n tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja kehittää yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja
  • toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa
  • toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee esityksiä ja aloitteita
  • ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintakeskuksessa kävijöitä

Hyvinkään Yhdistykset ry:n toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu eri jäsenyhdistysten edustajia sekä Hyvinkään kaupungin edustaja.

Yhdistyksen toimintaa tukevat STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys) sekä Hyvinkään kaupunki.


Oikopolkuja:

Vertaistuki

Keskusteluapu

Vapaaehtoistyön verkkopalvelut

Tilavaraukset järjestöille ja yhteisöille

Päivitetty 26.11.2021