Esiopetus

Perusopetuslain mukainen esiopetus on velvoittavaa; lapsen on vuotta ennen kouluun menoa osallistuttava esiopetukseen tai samat tavoitteet toteuttavaan toimintaan. Tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa (4h päivässä) ja esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat koulujen toiminta-aikoja lukuun ottamatta lauantaipäiviä. Esiopetuksen päivittäiset kellonajat määritellään kunkin yksikön esiopetuksen toimintasuunnitelmassa.

Hyvinkäällä esiopetusta annetaan pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen alaisuudessa sekä koulujen että päiväkotien tiloissa. Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan yleensä samassa paikassa.

Poissaolot

Kun lapsi osallistuu esiopetukseen, tulee ennalta tiedetyt poissaolot anoa esiopetusryhmän opettajalta tai päiväkodin johtajalta oheisella lomakkeella

Hakemus lapsen vapauttamiseksi esiopetuksesta (pdf) 


Toimintavuoden 2021 - 2022 (vuonna 2015 syntyneet lapset) esiopetuspaikoista ja ilmoittautumisprosessista on tulossa tietoa joulukuun aikana.


Päivitetty 30.11.2020