Esiopetus

Perusopetuslain mukainen esiopetus on velvoittavaa; lapsen on vuotta ennen kouluun menoa osallistuttava esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa (4 tuntia päivässä) ja esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat koulujen toiminta-aikoja lukuun ottamatta lauantaipäiviä. Esiopetuksen päivittäiset kellonajat määritellään kunkin yksikön esiopetuksen toimintasuunnitelmassa. Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan pääsääntöisesti samassa yksikössä kuin esiopetus.

Hyvinkäällä esiopetusta järjestetään kouluilla ja päiväkotien tiloissa sekä yksityisissä päiväkodeissa. Perusopetus järjestää esiopetusta Kytäjän, Ridasjärven, Nopon ja Metsäkaltevan kouluilla. Esiopetuskaudella 2023-24 perusopetus järjestää esiopetuksen myös Talvisillan koululla. 

Poissaolot

Kun lapsi osallistuu esiopetukseen, tulee ennalta tiedetyt poissaolot anoa esiopetusryhmän opettajalta tai päiväkodin johtajalta oheisella lomakkeella.

Hakemus lapsen vapauttamiseksi esiopetuksesta (pdf) 


Tiedote 20.12.2022:

Tiedote esiopetuspaikkojen osoittamisesta 2017 syntyneille lapsille

Päivitetty 28.3.2023