Kuntatekniikan työmaa

Työluvat

Lupa yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella. Kaikkiin lupahakemuksiin on liitettävä suunnitelmapiirustus mittakaavassa 1:500 tai 1:1000 sekä tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma.

Yleisen alueen tilapäinen käyttö saattaa vaatia myös tilapäisen liikennejärjestelyn  työn suorittamiseksi yleisellä alueella, jolloin lupahakemukseen on liitettävä tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Tällaisia toimintoja ovat mm.:

  • Rakennustyömaat ja katualueen aitaamisluvat
  • Siirtolavat
  • Erilaiset katutapahtumat ja tilaisuuksien järjestäminen katu- tai viheralueella

Yleisten alueiden luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

 


KATULUPA

Katulupaa tulee hakea aina, kun kaivetaan Hyvinkään kaupungin omistamalla yleisellä katu- tai puistoalueella.

LIIKENNE- JA TYÖMAA-ALUEEN VUOKRAUS

Jos kadulla tai jalkakäytävällä tehdään työtä, joka sulkee alueen osan pois yleisestä käytöstä, on liikennealue vuokrattava Lupapisteen kautta. Alueen vuokraus tulee tarpeelliseksi myös jos yleistä katu- tai puistoaluetta käytetään rakennustyöhön, esimerkiksi jos aluetta aidataan työmaa-alueeksi.

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmaa liitetään katuluvan liitteeksi aina, kun suoritettavat työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla:  www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 3.4.2024