Maksut

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Tiedote 8.3.2021 asiakasmaksun muutoksista (pdf)

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista 1.8.2021 alkaen (pdf)

Maksun määräytyminen 31.7.2021 saakka

Opetuslautakunnassa 3.3.2020 hyväksyttiin varhaiskasvatuksen palveluista perittävien asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja varhaiskasvatuksen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen.

Asiakasmaksu määritellään perhekoon ja perheen bruttotulojen sekä sovitun hoitoajan (palveluvalikko) perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoossa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä. Lomake muutoksen ilmoittamiseen: Perhetietojen muutoslomake (docx)

Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Tulotositteet tulee toimittaa asiakassihteerille maksun määritystä varten. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta. Lue lisää tulotositteista ja niiden toimittamisesta täältä

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu

 • alle 27 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 288 € / kk (nuorin lapsi)
 • 2. lapsi enintään 144 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 58 € / kk / lapsi

Lue lisää maksun määräytymisestä: Maksun määräytymisperusteet 1.8.2020 - 31.7.2021 (pdf)

Laske asiakasmaksun arvio: Asiakasmaksulaskuri

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista 31.7.2021 saakka (pdf)

Maksuprosentit ja tulorajat 31.7.2021 saakka

Perheen koko Tuloraja €/kk Korkein maksu % Bruttotulo €/kk, josta enimmäismaksu
2 2 136 10,7 4 830
3 2 756 10,7 5 452
4 3 129 10,7 5 816
5 3 502 10,7 6 189
6 3 874 10,7 6 561

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki maksun määräytymisestä:

Nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 5 000 € / kk, joista kaksi lasta on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Laskukaava:

 1. Bruttotulosta 5 000 € vähennetään tuloraja 3 129 € eli
  5000 € - 3129 € = 1871 €
 2. Saatu summa kerrotaan maksuprosentilla 10,7 % eli 1871 € * 10,7% = 200,20 €
 3. Nuorimman lapsen maksu on 200 € / kk
 4. Seuraavan lapsen maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli 200 * 50% = 100 € / kk.
 5. Kahden lapsen kokoaikaisen hoidon kuukausimaksu on 300 € / kk.

Mikäli hoidon tarve ei ole kokoaikainen, lasketaan maksu palveluvalikon maksuprosentin mukaan. Laskennan perusteena käytetään yllä olevan kokoaikaisen hoidon maksua. Palveluvalikon maksuprosentit katsottavissa täältä

Maksupäätökset ja laskutus

Asiakasmaksuista päättävät varhaiskasvatuspalveluiden asiakassihteerit asiakkaan antamien ja käytettävissä olevien tietojen perusteella. Maksusta lähetetään kotiin päätös, joka huoltajien tulee tarkistaa. Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa.

Maksamattomat laskut lähetetään perintätoimiston perittäviksi. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakassihteereihin tulee ottaa yhteyttä tilapäisissä maksuvaikeuksissa. Asiakasmaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai poistamisesta päätetään erillisen hakemuksen perusteella.

Tietosuojaseloste (pdf)

Päivitetty 19.5.2021