Maksut

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat

 • Perheen koko
 • Perheen tulot
 • Varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoossa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä eDaisyssä.

Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Maksun määräytymiseen vaikuttavat tulotiedot toimitetaan eDaisyssä täyttämällä tuloselvitys. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta. Lue lisää tulotositteista ja niiden toimittamisesta täältä

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu

 • alle 28 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 295 € / kk (nuorin lapsi)
 • 2. lapsi enintään 118 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 59 € / kk / lapsi

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista (pdf)

Varhaiskasvatuksen palveluvalikko

- Varhaiskasvatus

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 100 %
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

- Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

 • Esiopetusta täydentävä vuorohoito: esiopetusta täydentävässä vuorohoidossa olevat esioppilaat, jotka tarvitsevat vuorohoitoa 147 tuntia kuukaudessa tai enemmän, maksu on 95 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 95 %
 • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tai vuorohoito
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

Maksuprosentit ja tulorajat

Henkilöitä perheessä

Tulorajavähennys (€)

Maksuprosentti (%)

Korkeimman maksun tuloraja (€/kk)

2

2913

10,7

5670

3

3758

10,7

6515

4

4267

10,7

7024

5

4777

10,7

7534

6

5284

10,7

8041

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Esimerkki maksun määräytymisestä:

Nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 5 000 € / kk, joista kaksi lasta on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Laskukaava:

 1. Bruttotulosta 5 000 € vähennetään tuloraja 4 267 € eli
  5000 € - 4267 € = 733 €
 2. Saatu summa kerrotaan maksuprosentilla 10,7 % eli 733 € * 10,7% = 78,43 €
 3. Nuorimman lapsen maksu on 78 € / kk
 4. Seuraavan lapsen maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli 78 * 40% = 31 € / kk.
 5. Kahden lapsen kokoaikaisen hoidon kuukausimaksu on 109 € / kk.

Mikäli hoidon tarve ei ole kokoaikainen, lasketaan maksu palveluvalikon maksuprosentin mukaan. Laskennan perusteena käytetään yllä olevan kokoaikaisen hoidon maksua.

Maksupäätökset ja laskutus

Asiakasmaksuista päättävät varhaiskasvatuspalveluiden asiakassihteerit asiakkaan antamien ja käytettävissä olevien tietojen perusteella. Asiakasmaksujen määrittelyn perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden maksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esim. elokuun asiakasmaksuun vaikuttavat tulotositteet tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä.

Maksusta lähetetään eDaisyyn päätös, joka huoltajien tulee tarkistaa. Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Oikaisu on harkinnanvarainen ja sitä käytetään tilanteissa, joissa huoltaja on antanut virheellisiä tulotietoja tai jättänyt ilmoittamatta esim. tulotiedoissaan tai perhesuhteissaan tapahtuneista, asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista. 

Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa.

Maksamattomat laskut lähetetään perintätoimiston perittäviksi. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakassihteereihin tulee ottaa yhteyttä tilapäisissä maksuvaikeuksissa. Asiakasmaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai poistamisesta päätetään erillisen hakemuksen perusteella.

Tietosuojaseloste (pdf)

Päivitetty 27.1.2023