Maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä Hyvinkään opetuslautakunnan tekemiin päätöksiin.

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat

 • Perheen koko
 • Perheen tulot
 • Varhaiskasvatukseen varattu tuntimäärä

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoossa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä eDaisyssä.

Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Maksun määräytymiseen vaikuttavat tulotiedot toimitetaan eDaisyssä täyttämällä tuloselvitys. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta. Lue lisää tulotositteista ja niiden toimittamisesta täältä

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu 1.3.2023 lähtien

 • alle 28 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 295 € / kk (perheen nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi)
 • 2. lapsi enintään 118 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava varhaiskasvatuksessa oleva lapsi)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 59 € / kk / lapsi (ikäjärjestyksessä seuraavat varhaiskasvatuksessa olevat lapset)

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista 1.3.2023 (pdf) 
sisältää laskentaesimerkit erikokoisille perheille

Maksuprosentit ja tulorajat 1.3.2023 lähtien

Perhe- Tuloraja- Korkein Bruttotulo €/kk,
koko/ vähennys maksu josta korkein
hlö €/kk % maksu  
2 3874 10,7 6 627  
3 4998 10,7 7 751  
4 5675 10,7 8 428  
5 6353 10,7 9 106  
6 7028 10,7 9 781  

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu 1.8.2024 lähtien

 • alle 30 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 311 € / kk (perheen nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi)
 • 2. lapsi enintään 124 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava varhaiskasvatuksessa oleva lapsi)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 62 € / kk / lapsi (ikäjärjestyksessä seuraavat varhaiskasvatuksessa olevat lapset)

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista 1.8.2024 lähtien (pdf)
sisältää laskentaesimerkit erikokoisille perheille

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2024 lähtien

Perhe- Tuloraja- Korkein Bruttotulo €/kk,
koko/ vähennys maksu josta korkein
hlö €/kk % maksu  
2 4066 10,7  6 968  
3 5245 10,7  8 147  
4 5956 10,7  8 858  
5 6667 10,7  9 569  
6 7376 10,7 10278  

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Varhaiskasvatuksen palveluvalikko

- Varhaiskasvatus

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 100 %
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

- Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

 • Esiopetusta täydentävä vuorohoito: esiopetusta täydentävässä vuorohoidossa olevat esioppilaat, jotka tarvitsevat vuorohoitoa 147 tuntia kuukaudessa tai enemmän, maksu on 95 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 95 %
 • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tai vuorohoito
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

Maksupäätökset ja laskutus

Asiakasmaksuista päättävät varhaiskasvatuspalveluiden asiakassihteerit asiakkaan antamien ja käytettävissä olevien tietojen perusteella. Maksusta lähetetään eDaisyyn päätös, joka huoltajien tulee tarkistaa ja ilmoittaa viipymättä päätöksellä olevista virheistä.

Huoltajat voivat hakemuksella ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun toistaiseksi, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Mikäli huoltajat myöhemmin haluavat tulojen mukaisen asiakasmaksun, tulee tulotiedot toimittaa eDaisyyn ja maksu tarkistetaan enintään tulotietojen toimittamiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. 

Asiakasmaksujen määrittelyn perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden maksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esim. elokuun asiakasmaksuun vaikuttavat tulotositteet tulee toimittaa syyskuun loppuun eli laskun eräpäivään mennessä.

Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Oikaisu on harkinnanvarainen ja sitä käytetään tilanteissa, joissa huoltaja on antanut virheellisiä tulotietoja tai jättänyt ilmoittamatta esim. tulotiedoissaan tai perhesuhteissaan tapahtuneista, asiakasmaksuun vaikuttavista muutoksista. 

Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa.

Maksamattomat laskut lähetetään perintätoimiston perittäviksi. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakassihteereihin tulee ottaa yhteyttä tilapäisissä maksuvaikeuksissa. Asiakasmaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai poistamisesta päätetään erillisen hakemuksen perusteella.

Tietosuojaseloste (pdf)

Päivitetty 13.5.2024