Maksut

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Asiakasmaksu määritellään perhekoon ja perheen bruttotulojen sekä sovitun hoitoajan (palveluvalikko) perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoossa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä. Lomake muutoksen ilmoittamiseen: Perhetietojen muutoslomake (docx)

Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Tulotositteet tulee toimittaa asiakassihteerille maksun määritystä varten. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta. Lue lisää tulotositteista ja niiden toimittamisesta täältä

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu

 • alle 27 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 288 € / kk (nuorin lapsi)
 • 2. lapsi enintään 115 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 58 € / kk / lapsi

Laske asiakasmaksun arvio: Asiakasmaksulaskuri

Maksuprosentit ja tulorajat

Perheen koko Tuloraja €/kk Korkein maksu % Bruttotulo €/kk, josta enimmäismaksu
2 2 798 10,7 5 485
3 3 610 10,7 6 297
4 4 099 10,7 6 786
5 4 588 10,7 7 275
6 5 075 10,7 7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki maksun määräytymisestä:

Nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 5 000 € / kk, joista kaksi lasta on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Laskukaava:

 1. Bruttotulosta 5 000 € vähennetään tuloraja 4 099 € eli
  5000 € - 4099 € = 901 €
 2. Saatu summa kerrotaan maksuprosentilla 10,7 % eli 901 € * 10,7% = 96,41 €
 3. Nuorimman lapsen maksu on 96 € / kk
 4. Seuraavan lapsen maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli 96 * 40% = 38 € / kk.
 5. Kahden lapsen kokoaikaisen hoidon kuukausimaksu on 134 € / kk.

Mikäli hoidon tarve ei ole kokoaikainen, lasketaan maksu palveluvalikon maksuprosentin mukaan. Laskennan perusteena käytetään yllä olevan kokoaikaisen hoidon maksua. Palveluvalikon maksuprosentit katsottavissa täältä

Maksupäätökset ja laskutus

Asiakasmaksuista päättävät varhaiskasvatuspalveluiden asiakassihteerit asiakkaan antamien ja käytettävissä olevien tietojen perusteella. Maksusta lähetetään kotiin päätös, joka huoltajien tulee tarkistaa. Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa.

Maksamattomat laskut lähetetään perintätoimiston perittäviksi. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakassihteereihin tulee ottaa yhteyttä tilapäisissä maksuvaikeuksissa. Asiakasmaksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai poistamisesta päätetään erillisen hakemuksen perusteella.

Tietosuojaseloste (pdf)

Päivitetty 16.8.2021