Suomen kielen opiskelu

Kirjoitus- ja lukutaidon opetus Hyvinkään Opistossa.

Kurssit ovat tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisia aakkosia ennen aikuisten perusopetukseen / kotoutumiskoulutukseen siirtymistä.

Ryhmiä on kaksi; luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat kotivanhemmat. Kotivanhempien ryhmään on järjestetty lastenhoito. Kurssin alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Ilmoittautuminen

Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelut Mosaiikki.
Mosaiikki-talo sijaitsee osoitteessa: Martinkatu 9, 05800 Hyvinkää

Työtön työnhakija voi päästä TE-toimiston kautta kotoutumiskoulutukseen. Näitä koulutuksia järjestetään Hyria koulutus Oy:ssä. Näistä saa lisätietoja TE-toimistosta. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämän asioita. Koulutuksen tarve määritellään kotoutumissuunnitelmassa.

Työssäkäyvät maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä Hyvinkään opiston iltakursseilla. Ammatilliseen koulutukseen hakevat ja suomen kieltä jo osaavat voivat opiskella Hyria koulutus Oy:n Tuva-koulutuksessa.

Hyvinkään oppilaitoksia

 

Aikuisten perusopetus AIPE alkuvaihe ja päättövaihe

Valintakriteereinä ovat opiskeluvalmiudet ja -motivaatio sekä suomen kielen alkeistaidot:

  • taito kertoa itsestään ja vastata itseään koskeviin kysymyksiin
  • taito lukea itselle uutta helpohkoa tekstiä
  • taito kertoa kuvasarjasta lausein
  • taito kirjoittaa kuvasta lauseita, ei vain nimetä asioita
  • sanavarasto ja lauserakenteiden alkeiden hallinta

Kuka järjestää opetuksen ja missä?

AIPEn järjestää Hyvinkään kaupunki Hyvinkään lukiossa. Opetus tapahtuu päiväopetuksena Hyvinkään lukion tiloissa Kipinä-talossa.

Hakuaika aikuisten perusopetukseen on 25.3.-6.5. ja 22.7.-4.8.2024. Haku tästä linkistä >> hakulomake.

Lisätietoja saa lukion rehtori Kirsi Silvennoiselta ja AIPE-vastuuopettaja Nanna Saurilta. Sähköposti: kirsi.silvennoinen@edu.hyvinkaa.fi, nanna.sauri@edu.hyvinkaa.fi

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Miten opiskelijat valitaan?

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa riittävät suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Mitä AIPEssa opiskellaan?

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen alkeis- ja keskitason kursseja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, englantia, matematiikkaa ja muita peruskoulun aineita. Suomen, englannin ja matematiikan opiskelu aloitetaan opiskelijan oman tason mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), ja opiskelijoiden aiemmin saamat opinnot ja taidot nopeuttavat opintoja. Opiskelun aikana on myös opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista.

Alkuvaihe kestää noin 1,5 vuotta, mutta sen laajuus riippuu opiskelijan lähtötasosta ja aiemmista opinnoista.

Päättövaihe

Jos alkuvaihe sujuu hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi.
Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on riittävästi aiempia opintoja ja suomen kielen taito on jo hyvä.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Päättövaihe kestää noin 1,5-2 vuotta ja sen laajuus on 46 kurssia.

Hakijan on otettava TE-toimistosta selvää mahdollisuudesta suorittaa opinnot työttömyysetuudella.

 

Lisäksi suomen kieltä voi opiksella vapaaehtoisten kanssa erilaisissa ryhmissä, >> lisätietoa täältä.

Opiskelijaksi.net -sivuilla esitellään Uudenmaan alueen koulutustarjontaa sekä annetaan apua valintoihin.

Tietoa ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamisesta löydät Opinluotsin sivuilta ja Opetushallituksen -sivuilta.

YKI-testi

Suomen kansalaisuutta hakiessaan ulkomaalaisen täytyy esittää virallinen todistus tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi suorittamalla yleisen kielitutkinnon yleistaitotasolla kolme. Yleisen kielitutkinnon testin vois suorittaa esimerkiksi Hyriassa.

Päivitetty 3.5.2024