Siirry pääsisältöön

Kyselyt

2.1.2020:
Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista

Linkki: Tulokset varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista vuodelta 2019 (pdf)

10.12.2019:
Kysely varhaiskasvatusikäisten lasten palveluista toimintavuodelle 2020-2021

Hyvinkään kaupunki kartoittaa 0–6-vuotiaiden lasten palvelutarpeita elokuussa 2020 alkavalle toimintavuodelle. Kyselyllä halutaan selvittää huoltajien arvioita omien lasten hoitotarpeista sekä kartoittaa mielipiteitä palveluiden priorisointiin liittyen. Tällä hetkellä kuntien talous on valtakunnallisesti haastavassa tilanteessa ja myös Hyvinkään taloutta ollaan tasapainottamassa. Koska kaupungissa asuvien 0–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt, voi tällä olla vaikutuksia mm. tulevaisuuden palveluverkkoon. Jotta voimme tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka palvelevat perheiden tarpeita, tarvitsemme mielipiteitänne, sillä Hyvinkään kaupungille on tärkeää ylläpitää monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita myös tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen hallinto valmistelee Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnalle seuraavia aihealueita, joihin kerätään tietoa kyselyn kautta:
 - varhaiskasvatuksen palveluvalikko
 - varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
 - vastaus kaupunginvaltuuston aloitteeseen kotihoidon tuen kuntalisän ns. Hyvinkää-lisän palauttamisesta
 - talouden tasapainotusohjelma vuosille 2021 - 2023

Tulokset: Kysely varhaiskasvatusikäisen lasten palveluista toimintavuodelle 2020-2021 (pdf)

18.11.2019:
Hyvinkäänkylän päiväkodin palveluiden siirtäminen muihin varhaiskasvatusyksiköihin

Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajilta kyseltiin toiveita palveluiden uudelleen järjestämisestä 1.–13.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 27 huoltajaa. Kyselyyn vastanneet pitivät kaikista tärkeimpänä sitä, että uusi päivähoitopaikka olisi mahdollisimman lähellä kotia. Vastauksista kävi ilmi, että valtaosa perheistä uskoo muutoksen olevan lapselle aluksi hankalaa, mutta saman ikäisten kavereiden läsnäolo helpottaa sopeutumista. Avoimissa vastauksissa toivottiin mahdollisuus perhekohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen, jossa mietittäisiin juuri ko. perheelle sopivia vaihtoehtoja. Tarkemmat vastaukset ovat luettavissa sähköisenä: Hyvinkäänkylän päiväkodin kyselyn tulokset (pdf).

26.8.2019:
THL:n 4-vuotiaiden hyvinvointikysely

THL:n pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi raportti 2018 julkaistiin 7.5.2019. Suurin osa nelivuotiasta lapsista voi vanhempiensa mukaan hyvin. Myös nelivuotiaiden lasten vanhemmista suurin osa voi hyvin, oli tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Kovin suuria ja olennaisia eroja Hyvinkään ja koko maan tuloksissa ei ollut. Hyvinkäällä lapset menevät varhaiskasvatukseen yhtä mielellään kuin koko maassa, mutta kun muualla tytöt menevät poikia mieluummin, Hyvinkäällä asia on päinvastoin. Pojat myös pitävät leikeistä ja leikkivälineistä Hyvinkäällä tyttöjä enemmän. Raportin mukaan joka kolmas lapsi tuntee itsensä kiusatuksi kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla. Myös tästä syystä varhaiskasvatuksessa on syytä kiinnittää huomiota kiusaamisen ehkäisemiseen. Raporttiin voi tutustua tarkemmin: THL:n 4-vuotiaiden hyvinvointikyselyn tuloksia (pdf)

13.5.2019:
Varhaiskasvatuksen laadun toteutuminen Hyvinkäällä

Hyvinkään varhaiskasvatus toteutti laatukyselyn, jonka vastausten perusteella varhaiskasvatuksessa tehdään töitä ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti.

Kyselyyn vastanneet huoltajat kokevat, että varhaiskasvatuksen henkilöstö luo hyvän ilmapiirin, joka on turvallinen, lämmin ja oppimaan innostava. Työntekijät ovat osaavia ja he kunnioittavat huoltajien asiantuntijuutta lastensa asioissa, mikä näkyy vuorovaikutuksessa positiivisesti.

Huoltajat ovat tyytyväisiä toiminnan sisältöön: mm. monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan perustuvaan toimintaan sekä luontoon ja lähiympäristöön tutustumiseen. Myös varhaiskasvatuspaikan sisä- ja ulkotiloja pidetään turvallisina.

Kyselyn perusteella huoltajat ja henkilöstö ovat laatineet yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja sen laatimisessa ovat pohtineet lapsen oppimista. Huoltajien mukaan lasten kielen kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa käyttämällä kieltä monipuolisesti.

Kyselyn tulokset ovat kaiken kaikkiaan erinomaiset. Yleisesti ottaen huomiota on hyvä kiinnittää pitkäkestoisen leikin mahdollistamiseen sekä lasten monikielisyyden tukemiseen entistä enemmän.

Huoltajien ja henkilöstön arviot eivät oleellisesti eronneet toisistaan.

Varhaiskasvatusyksiköissä on käsitelty oman yksikön tulokset ja koottu vahvuudet / haasteet sekä huoltajien että henkilökunnan näkökulmasta. Aiheiden käsittely yksiköissä jatkuu.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut osallistuu tänä vuonna (2019) Itä-Suomen yliopiston hankkeeseen Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kehittämisen ja osaamisen edistämisen välineenä, jonka yhteydessä laatukysely toteutettiin. Kyselyyn huoltajia vastasi 294 eli 21 % ja henkilökuntaa 320 eli 80 %.

Linkki: Laatukyselyn tulokset (pdf)

3/2019:
Hyvinkään Vasu luonnos

Hyvinkään Vasun luonnos oli kommentoitavissa maalis-huhtikuun vaihteessa 2019. Samalla huoltajilta ja lapsilta sekä henkilöstöltä kysyttiin mm. lapsen edun toteutumisesta. Tuloksista voi lukea lisää Hyvinkään Vasu sivuilta.

Päivitetty 13.1.2020 Tulosta