Omakoti- ja pientalotontit

Katso vapaana olevat omakotitonttimme alla olevasta kartasta

Tontteja varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Näitä omakotitontteja voidaan luovuttaa myös yrityksille.

Kysy lisää:

Mika Alastalo
Maanmittausinsinööri
tontit@hyvinkaa.fi
p. +358 40 558 5054


Avaamalla kartan karttapalvelussa saat käyttöösi laajat tiedot tontin ympäristöstä. Karttapalvelu aukeaa kartan oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta


Metsäkalteva
Kaupunkikylä lähellä luontoa

Metsäkaltevan kaupunginosa rakentuu Hyvinkään eteläosaan noin 3,5 km päähän keskustasta. Alueen toteuttaminen on käynnistynyt kesällä 2013 pidettyjen asuntomessujen myötä. Samaan aikaan on aloitettu myös viereisten omakotialueiden rakentaminen. Asemakaavoitus etenee Keskustaajaman osayleiskaavan sekä keväällä 2013 päivitetyn Metsäkaltevan yleissuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan alueelle muuttaa noin 6 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa tonteista alla olevista linkeistä

Yleistietoa

Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Rakentamiseen liittyviä maksuja
Hyvinkään veden veloitushinnat
Kauppakirjamalli
Vuokrasopimusmalli

Tontteja voi hakea tällä lomakkeella:
Tontinvaraushakemus

Kysymykset ja hakemukset tähän sähköpostiin
tontit@hyvinkaa.fiKRAVUNLAAKSO 1


Yleistietoa:

Yleissilmäyskartta
OHJEITA TONTTIA HAKEVILLE (Kravunlaakso)
Tonttien tiedot
Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Rakentamiseen liittyviä maksuja
Hyvinkään veden veloitushinnat

Kartat ja kaavatiedot:

Kravunlaakson havainnekuva
Kravunlaakson havainnekuva 3D
Kravunlaakso I rakennustapaohje
Asemakaava ja selostus
Kartta (kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Kartta (kiinteistörajat ja asemakaava)
Rajamitat ja pinta-alat

Katusuunnitelmat:

Katusuunnitelman asemapiirustus
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 1
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 2
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 3

Maaperätiedot:

Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammien lukuun
Kravunlaakso kairauspisteet kartalla
Diagrammit Kravunlaakso_678
Diagrammit Kravunlaakso_945
Diagrammit Kravunlaakso_969
16009-1300_pohjatutkimuskartta_RS

Valokuvia Kravunlaakson alueelta:

Valokuva Kravunlaakson alueelta   Toinen valokuva Kravunlaakson alueelta   Kolmas valokuva Kravunlaakson alueelta   Neljäs valokuva Kravunlaakson alueelta

 PALOJOEN VARSI 

Yleistietoa:

Arvio tonttien täytöstä
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2805-2807)
Ohjeita tonttia hakeville (kortteli 2804)
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2801-2803)
Tonttikartta
Palojoen varren sijaintikartta
Palojoen varren tonttien tiedot (taulukko)
Rajamitat ja pinta-alat

Kauppa- ja vuokrasopimusmallit:
Kauppakirjamalli_2019 Palojoki ei täyttöä
Kauppakirjamalli_2019 Palojoki täyttötontit
Vuokrasopimusmalli_2019 Palojoen varsi ei täyttöä
Vuokrasopimusmalli_2019 Palojoen varsi täyttötontit

Kaavatieto:
Asemakaava
Rakentamistapaohje

Infotilaisuuden   esitysmateriaalit:
   - osa1
   - osa2
   - osa3
   - osa4

Katusuunnitelma:
Palojoenvarren kaava-alue_katusuunnitelma
Loimutie_Roihutie_pituusleikkaus
Palojoenkierto_eteläinen_pituusleikkaus
Palojoenkierto_pohjoinen_pituusleikkaus
Roihupolku_pituusleikkaus

Maaperätiedot:
Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammin lukuun
Palojoen varren kairauspisteiden kartta
Työnro 855-8 diagrammi
Työnro 942_diagrammit
Työnro 944_diagrammit
Työnro 961_diagrammit

KALTEVANKULMA KRAVUNRINNE

Ohjeita tonttia hakeville (kortteli 2749)
Ohjeita tonttia hakeville (kortteli 2751)

Kaltevankulman tonttien sijainti
Kartta alueen tonteista
Kaltevankulman tonttien tiedot (taulukko)
Rakennustapaohje (koskee vain kortteleita 2747,2748, 2750 ja 2751)
Asemakaava selostus (korttelit 2747,2748, 2750 ja 2751)
Asemakaava selostus (kortteli 2749)
Kaltevankulman katusuunnitelma

Ohjeita Kravunrinteen tonttia hakeville
Kravunrinteen tonttien tiedot (taulukko)
Kaukolämmön saatavuus
Kravunrinteen rakentamistapaohje
Katu yleissuunnitelma
Kravunrinteen sijaintikartta
LEHTIKORPI: KENRAALINKULMA, vapaana 1 tontti

Ohjeita Lehtikorven tonttia hakeville
Lehtikorven tonttien tiedot
Lehtikorven rakentamistapaohjeet
Lehtikorven sijaintikartta

Kenraalinkulman tontin tiedot
Kenraalinkulman rakentamistapaohje
Kenraalinkulman sijaintikartta

   
  Tontteja voi hakea tällä lomakkeella:  Tulostettava tontinvaraushakemus
   

 

 

Päivitetty 18.6.2020 Tulosta