Omakoti- ja pientalotontit

Hyvinkäällä vapaana olevaa tonttitarjontaa voi seurata internetistä ajantasaisesti suoraan kartalta. 
Tutustu omakotitonttien tarjontaan Metsäkaltevan alueella. (Kravunlaakso 1B, Palojoen varsi ja Palojoenkierto)

Hyvinkään uudet omakotitontit nyt haettavissa


Hakuaika päättyy 
23.4.2021

HUOM! Violetiksi värjätyt tontit ovat juuri hakuun tulleita uusia tontteja ja vihreät ovat jatkuvaan hakuun jääneitä tontteja. Kummallekin on omat erilliset hakemuksensa. Ruskeat ovat varattuja tai luovutettuja tontteja.

Tonttihakemus (Hakemus, jolla pääset uusien tonttien valintajärjestysarvontaan, Kravunlaakso 1B, Palojoenkierto ja Palojoen varsi. Hakuaika päättyy 23.4.2021)

Tontinvaraushakemus (HUOM! Tällä hakemuksella voi varata vain vihreällä värityksellä jatkuvassa haussa olevaa tonttia).
Tontteja varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Näitä omakotitontteja voidaan luovuttaa myös yrityksille)

Kysymykset tontit@hyvinkaa.fi ja hakemukset kirjaamo@hyvinkaa.fi sähköposti osoitteeseen.

Kysy lisää:

Mika Alastalo
Maanmittausinsinööri
tontit@hyvinkaa.fi
p. +358 40 558 5054


Hinnan ym. tiedot saat pitämällä hiirtä tontin päällä. Voit myös klikata tonttia, niin tietotaulu jää päälle. Lisätietoa löydät sivun alaosasta alueittain eriteltyinä.

METSÄKALTEVAN alue

(Varattu) TILANHOITAJANTIE 13 (Kenraalinkulma)


Metsäkalteva
Kaupunkikylä lähellä luontoa

Metsäkaltevan kaupunginosa rakentuu Hyvinkään eteläosaan noin 3,5 km päähän keskustasta. Alueen toteuttaminen on käynnistynyt kesällä 2013 pidettyjen asuntomessujen myötä. Samaan aikaan on aloitettu myös viereisten omakotialueiden rakentaminen. Asemakaavoitus etenee Keskustaajaman osayleiskaavan sekä keväällä 2013 päivitetyn Metsäkaltevan yleissuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan alueelle muuttaa noin 6 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa tonteista alla olevista linkeistä

Yleistietoa

Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Rakentamiseen liittyviä maksuja
Hyvinkään veden veloitushinnat (Liittymis- ja tonttijohtomaksut)
Kauppakirjamalli
Vuokrasopimusmalli

Yleistietoa uusista haettavista tonteista 2021:
Arvottavien tonttien sijaintikartta
Tonttien tiedot (taulukko)
Ohjeita tonttia hakeville

Kysymykset tontit@hyvinkaa.fi ja hakemukset kirjaamo@hyvinkaa.fi sähköposti osoitteeseen.


 KRAVUNLAAKSO 1B
Katualueen kunnallistekniset työt on aloitettu maaliskuussa 2021. Tie on sorapinnalla heinä- tai elokuussa. Huom! Uudessa asemakaavassa oleva Kitteläntien nimi muuttuu kevään aikana Kravunlaaksonkaduksi.

Kaavatiedot:

Kravunlaakson asemakaava ja selostus
Kravunlaakson rakentamistapaohje

Katusuunnitelmat:

Katusuunnitelman asemapiirustus
Katujen pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset
Puistoväylien pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset

Kartat:

Kravunlaakson 1B 3D havainnekuvat
Sijaintikartta (kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta kortteli 2758
Tonttijakokartta kortteli 2763
Tonttijakokartta kortteli 2764

Maaperätiedot:

Kravunlaakso 1B katujen kairaustiedot


PALOJOENKIERTO (kortteli 2801)

Palojoenkierron tonttien sijaintikartta
Asemakaavan muutos Palojoenkierto osa korttelista 2801
Asemakaava selostus Palojoenkierto
Palojoenvarren katusuunnitelma
Palojoenkierto eteläinen pituusleikkaus
Palojoenkierto kairauspisteet
Tonttijakokartta kortteli 2801

PALOJOEN VARSI (Kortteli 2803)

Palojoen varren tonttien sijaintikartta
Palojoen varren asemakaavan selostus
Palojoen varsi alueen rakennustapaohje
Palojoen varsi kaava-alue katusuunnitelma
Palojoen varsi Loimutie Roihutie pituusleikkaus
Palojoen varsi kairauspisteet
Tonttijakokartta kortteli 2803

Jatkuvassa haussa olevien tonttien tiedot:

KRAVUNLAAKSO 1 (Korttelin 2753 vapaat tontit)

Yleistietoa:

Yleissilmäyskartta
OHJEITA TONTTIA HAKEVILLE (Kravunlaakso)
Tonttien tiedot
Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Hyvinkään veden veloitushinnat

Kartat ja kaavatiedot:

Kravunlaakson havainnekuva
Kravunlaakson havainnekuva 3D
Kravunlaakso I rakennustapaohje
Asemakaava ja selostus
Kartta (kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Kartta (kiinteistörajat ja asemakaava)
Rajamitat ja pinta-alat

Katusuunnitelmat:

Katusuunnitelman asemapiirustus
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 1
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 2
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 3

Maaperätiedot:

Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammien lukuun
Kravunlaakso kairauspisteet kartalla
Diagrammit Kravunlaakso_678
Diagrammit Kravunlaakso_945
Diagrammit Kravunlaakso_969
16009-1300_pohjatutkimuskartta_RS

Valokuvia Kravunlaakson alueelta:

Valokuva Kravunlaakson alueelta   Toinen valokuva Kravunlaakson alueelta   Kolmas valokuva Kravunlaakson alueelta   Neljäs valokuva Kravunlaakson alueelta

 PALOJOEN VARSI (Korttelin 2805 vapaat tontit)

Yleistietoa:

Arvio tonttien täytöstä
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2805-2807)
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2801-2803)
Tonttikartta
Palojoen varren sijaintikartta
Palojoen varren tonttien tiedot (taulukko)

Kauppa- ja vuokrasopimusmallit:

Kauppakirjamalli 2019 Palojoki ei täyttöä
Kauppakirjamalli 2019 Palojoki täyttötontit
Vuokrasopimusmalli 2019 Palojoen varsi ei täyttöä
Vuokrasopimusmalli 2019 Palojoen varsi täyttötontit

Kaavatiedot:

Asemakaava
Rakentamistapaohje

Katusuunnitelma:

Palojoenvarren kaava-alue_katusuunnitelma
Loimutie_Roihutie_pituusleikkaus
Palojoenkierto_eteläinen_pituusleikkaus
Palojoenkierto_pohjoinen_pituusleikkaus
Roihupolku_pituusleikkaus

Maaperätiedot:

Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammin lukuun
Palojoen varren kairauspisteiden kartta
Työnro 855-8 diagrammi
Työnro 942_diagrammit
Työnro 944_diagrammit
Työnro 961_diagrammit

(1 vapaana) LÄNSITUULENKUJA (Myötätuulentie 4)
Katu on rakennettu murskepinnalle.

Yleistietoa:
Ohjeellinen rakennustapaohje (hyväksytty)
Tonttien tiedot (taulukko)
Kartat ja kaavatiedot:
Kartta korttelit 2717 ja 2788 (kiinteistörajat ja asemakaava)
Tonttijakokartta Länsituulenkujan kortteleista 2717 ja 2788 (rajamitat ja koordinaatit)
Asemakaava ja selostus (Länsituulenkuja)
Länsituulenkuja 3D kartta
Katusuunnitelmat:
Länsituulenkujan katusuunnitelma
Länsituulenkujan rasitealueen maanpinnantasosta
Maaperätiedot:
Länsituulenkujan kairauspisteet kartta 1
Länsituulenkujan kairauspisteet kartta 2

(varattu) JUURAKONKIERTO 15 (Tanssikallio)
HUOM! vain myynti tontti! ei vuokrausta!

Tontin tiedot (taulukko)
Tanssikallion itäosan rakennustapaohje
Kartta Juurakonkierto 15 (kiinteistörajat ja asemakaava)
Asemakaava ja selostus (Tanssikallio)
Tanssikallion kairauspisteet
Tonttijakokartta Juurakonkierto 15 (rajamitat ja koordinaatit) 

(kaikki varattu) VERSOTIE (Kaltevankulma)

Tonttien tiedot (taulukko)
Kartta (Versotien kiinteistörajat ja asemakaava)
Asemakaavan muutos ja selostus Kaltevankulman alueesta
Katusuunnitelma Kaltevankulman alueelta
Versotien kairauspiste kartta ja tiedot
Tonttijakokartta Versotien alue (rajamitat ja koordinaatit)

Versotie II alueella ei ole erillistä rakennustapaohjetta

(varattu) TILANHOITAJANTIE 13 (Kenraalinkulma)

Ohjeita tonttia hakevalle
Tontin tiedot (taulukko)
Kenraalinkulman rakennustapaohje
Kartta Tilanhoitajantie 13 (kiinteistörajat ja asemakaava)
Asemakaava ja selostus (Kenraalinkulma)
Kenraalinkulman kairauspisteet
Tonttijakokartta Tilanhoitajantie 13 (rajamitat ja koordinaatit)

(kaikki varattu) KRAVUNRINNE
Ohjeita Kravunrinteen tonttia hakeville
Kravunrinteen tonttien tiedot (taulukko)
Kaukolämmön saatavuus
Kravunrinteen rakentamistapaohje
Katu yleissuunnitelma
Kravunrinteen sijaintikartta
(kaikki varattu) LEHTIKORPI
Ohjeita Lehtikorven tontteja hakeville
Lehtikorven tonttien tiedot
Lehtikorven rakentamistapaohjeet
Lehtikorven vapaiden tonttien sijaintikartta

 

 

Päivitetty 19.4.2021