Omakoti- ja pientalotontit

Tonttipalvelut ja Kaavoitus suljettu 1. - 31.7

Hyvinkäällä vapaana olevaa tonttitarjontaa voi seurata ajan tasalla pidettävästä karttapalvelusta.
Tutustu omakotitonttien tarjontaan Metsäkaltevan alueella.

Hyvinkään omakotitontit

Katso vapaana olevat omakotitonttimme alla olevista kartoista (Metsäkaltevan alue)

Haettavia tontteja varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Näitä omakotitontteja voidaan luovuttaa myös yrityksille. Tontin hinnan ym. tiedot saat pitämällä hiirtä sen päällä. Lisätiedot löytyvät sivun alaosasta alueittain eriteltyinä.

Jatkuvassa haussa olevia tontteja (vihreät)

Tontinvaraushakemus (Hakemuksella voi hakea vain yhtä tonttia)
Kysymykset tontit@hyvinkaa.fi ja hakemukset kirjaamo@hyvinkaa.fi sähköposti osoitteeseen.

Kravunlaakson alustava rakentumisjärjestys 2020–2026. Aikatauluihin voi tulla muutoksia. 
Kravunlaakson rakentumisjärjestys (kartta)

Tutustu Kravunlaakson alueeseen 
Hyvinkään kaupunkimallissa

Mallissa olevat rakennukset ovat kaavamallitaloja. Ilmakuva on vuodelta 2020 ja pohjalla oleva katusuunnitelma on viitteellinen.
Osa tonteista on valmiiksi rakennettuja tai vaiheessa.

Kysy lisää:

Mika Alastalo
Maanmittausinsinööri
tontit@hyvinkaa.fi
p. +358 40 558 5054


Hinnan ym. tiedot saat pitämällä hiirtä tontin päällä. Voit myös klikata tonttia, niin tietotaulu jää päälle. Lisätietoa löydät sivun alaosasta alueittain eriteltyinä.

Kravunlaakso 1C, D, E

PALOJOEN VARSI (Kortteli 2805)


Metsäkalteva
Kaupunkikylä lähellä luontoa

Metsäkaltevan kaupunginosa rakentuu Hyvinkään eteläosaan noin 3,5 km päähän keskustasta. Alueen toteuttaminen on käynnistynyt kesällä 2013 pidettyjen asuntomessujen myötä. Samaan aikaan on aloitettu myös viereisten omakotialueiden rakentaminen. Asemakaavoitus etenee Keskustaajaman osayleiskaavan sekä keväällä 2013 päivitetyn Metsäkaltevan yleissuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan alueelle muuttaa noin 6 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa tonteista alla olevista linkeistä

Yleistietoa:

Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Rakentamiseen liittyviä maksuja
Hyvinkään veden veloitushinnat (Liittymis- ja tonttijohtomaksut)
Kauppakirjamalli
Vuokrasopimusmalli


Kysymykset tontit@hyvinkaa.fi ja hakemukset kirjaamo@hyvinkaa.fi sähköposti osoitteeseen.

KRAVUNLAAKSO 1 E
Kadut on rakennettu murskepinnalle.
Tontien rajoille on kaivettu valokuitukaapelit. Kyselyt Valokuituset Oy:lle.

Yleistietoa:
Tontin tiedot taulukko
Ohjeita tonttia hakevalle

Kaavatiedot:
Kravunlaakson asemakaava ja selostus
Kravunlaakson rakentamistapaohje

Katusuunnitelmat:
Katusuunnitelmat, Kravunlaakso I C
Katusuunnitelmat, Kravunlaakso I D,E

Maaperätiedot:
Kairaustiedot Kravunlaakso I C
Kairaustiedot Kravunlaakso I D ja E

Kartat:
Kravunlaakso 1 E sijaintikartta
(kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta kortteli 2767
Tonttijakokartta kortteli 2768
Tonttijakokartta kortteli 2769
Tonttijakokartta kortteli 2772

KRAVUNLAAKSO 1 C ja D
Kadut on rakennettu murskepinnalle.
Tontien rajoille on kaivettu valokuitukaapelit. Kyselyt Valokuituset Oy:lle.

Yleistietoa:
Tontin tiedot taulukko
Ohjeita tonttia hakevalle
(vanha teksti hakuajalta)

Kaavatiedot:
Kravunlaakson asemakaava ja selostus

Kravunlaakson rakentamistapaohje

Katusuunnitelmat:
Katusuunnitelmat, Kravunlaakso I C

Katusuunnitelmat, Kravunlaakso I D,E

Maaperätiedot:
Kairaustiedot Kravunlaakso I C

Kairaustiedot Kravunlaakso I D ja E

Kartat:
Sijaintikartta I C 

Sijaintikartta I D
(kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta kortteli 2759
Tonttijakokartta kortteli 2760
Tonttijakokartta kortteli 2761
Tonttijakokartta kortteli 2762
Tonttijakokartta kortteli 2770
Tonttijakokartta kortteli 2771

KRAVUNLAAKSO 1B
Kadut on rakennettu murskepinnalle.

Yleistietoa:
Tonttien tiedot (taulukko)
Ohjeita tonttia hakeville

Kaavatiedot:
Kravunlaakson asemakaava ja selostus
Kravunlaakson rakentamistapaohje

Katusuunnitelmat:
Katusuunnitelman asemapiirustus
Katujen pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset
Puistoväylien pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset

Kartat:
Kravunlaakson 1B 3D havainnekuvat
Sijaintikartta (kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta kortteli 2758
Tonttijakokartta kortteli 2763
Tonttijakokartta kortteli 2764

Maaperätiedot:
Kravunlaakso 1B katujen kairaustiedot

(kaksi vapaana) PALOJOEN VARSI (Kortteli 2805)
(vaadittu kattomuoto on mansardikatto)

Yleistietoa:
Arvio tonttien täytöstä
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2805-2807)
Ohjeita tonttia hakeville (korttelit 2801-2803)
Tonttikartta
Palojoen varren sijaintikartta
Palojoen varren tonttien tiedot (taulukko)

Kauppa- ja vuokrasopimusmallit:
Kauppakirjamalli 2019 Palojoki ei täyttöä
Kauppakirjamalli 2019 Palojoki täyttötontit
Vuokrasopimusmalli 2019 Palojoen varsi ei täyttöä
Vuokrasopimusmalli 2019 Palojoen varsi täyttötontit

Kaavatiedot:
Asemakaava
Rakentamistapaohje

Katusuunnitelma:
Palojoenvarren kaava-alue_katusuunnitelma
Loimutie_Roihutie_pituusleikkaus
Palojoenkierto_eteläinen_pituusleikkaus
Palojoenkierto_pohjoinen_pituusleikkaus
Roihupolku_pituusleikkaus

Maaperätiedot:
Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammin lukuun
Palojoen varren kairauspisteiden kartta
Työnro 855-8 diagrammi
Työnro 942_diagrammit
Työnro 944_diagrammit
Työnro 961_diagrammit

Alla varattujen tonttien tiedot

(kaikki varattu) Länsituulenkuja
(Tontien rajoille on kaivettu valokuitukaapelit)

Yleistietoa:
Ohjeellinen rakennustapaohje (hyväksytty)
Tonttien tiedot (taulukko)

Katusuunnitelmat:
Länsituulenkujan katusuunnitelma

Kartat ja kaavatiedot:
Kartta korttelit 2717 ja 2788 (kiinteistörajat ja asemakaava)
Tonttijakokartta Länsituulenkujan kortteleista 2717 ja 2788 (rajamitat ja koordinaatit)
Asemakaava ja selostus (Länsituulenkuja)
Länsituulenkuja 3D kartta

Maaperätiedot:
Länsituulenkujan kairauspisteet kartta 1
Länsituulenkujan kairauspisteet kartta 2

 

(kaikki varattu) VERSOTIE II

Yleistietoa:
Tontin tiedot taulukko
Ohjeita tonttia hakevalle
(vanha teksti hakuajalta)

Kaavatiedot:
Versotie II (asemakaava ja selostus)

Versotie II alueella ei ole erillistä rakennustapaohjetta

Katusuunnitelmat:
Katusuunnitelma, Versotie

Kartat:

Sijaintikartta, tontti 28-2751-6
(kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta, tontti 28-2751-6

Maaperätiedot:
Kairauspisteet (Versotie)

(kaikki varattu) KRAVUNRINNE (kortteli 2744)
kadut asfalttipinnalla

Kaavatiedot:
Kravunrinteen asemakaava ja selostus

Rakennustapaohjeet Kravunrinne

Katusuunnitelmat:
Katusuunnitelma, Kravunrinne

Maaperätiedot:
Kairauspisteet kortteli 2744

Kartat:
Sijaintikartta, kortteli 2744

(kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Alue Hyvinkään karttapalvelussa
Tonttijakokartta kortteli 2744

(kaikki varattu) KRAVUNLAAKSO 1 A
Katu on rakennettu murskepinnalle.

Yleistietoa:

Yleissilmäyskartta
OHJEITA TONTTIA HAKEVILLE (Kravunlaakso)
Tonttien tiedot
Pientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet
Hyvinkään veden veloitushinnat

Kartat ja kaavatiedot:

Kravunlaakson havainnekuva
Kravunlaakson havainnekuva 3D
Kravunlaakso I rakennustapaohje
Asemakaava ja selostus
Kartta (kiinteistörajat, asemakaava ja korkeuskäyrät)
Kartta (kiinteistörajat ja asemakaava)
Rajamitat ja pinta-alat

Katusuunnitelmat:

Katusuunnitelman asemapiirustus
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 1
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 2
Pituusleikkaus, Kirjosiivenkierto 3

Maaperätiedot:

Rakennettavuusselvitys
Ohje kairauspistekartan ja diagrammien lukuun
Kravunlaakso kairauspisteet kartalla
Diagrammit Kravunlaakso_678
Diagrammit Kravunlaakso_945
Diagrammit Kravunlaakso_969
16009-1300_pohjatutkimuskartta_RS


Tontinhakijoiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

 

Päivitetty 19.6.2024