Kuntatekniikan suunnitelmat

Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat

Katusuunnitelma laaditaan vahvistetun asemakaavan pohjalta. Suunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin ja sovitetaan katu ympäristöön olosuhteet huomioiden.

Katusuunnitelmasta käy ilmi

 • liikennejärjestelyperiaatteet
 • katualueen kuivatus ja sadevesien johtaminen
 • kadun korkeusasema
 • kadun päällystemateriaali
 • tarvittaessa istutukset ja pysyvät laitteet ja rakennelmat.

Katusuunnittelutyön yhteydessä tai erillisenä hankkeena laaditaan vesihuoltosuunnitelmia katu- ja muille yleisille alueille. Vesihuoltosuunnitelma mahdollistaa vesijohtoverkoston sekä jätevesi- ja hulevesiviemäri- verkoston laajentamisen tai uudistamisen toiminta-alueella.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Miika Kantola, p. 040 672 4737


Katusuunnitelmaprosessi 

 1. Kirje suunnittelutyön aloittamisesta kiinteistöille.
 2. Maastomittaukset ja lähtötiedot.
 3. Suunnittelutyö ja mahdolliset yhteydenotot kiinteistöihin.
 4. Valmis suunnitelma.
 5. Teknisen johtajan päätös. Suunnitelman alustava hyväksyminen ja nähtäville laitto.
 6. Nähtävilläoloaika 14 päivää.
 7. Mahdollisten muistutusten käsittely.
 8. Teknisen lautakunnan käsittely ja suunnitelman hyväksyminen.
 9. Suunnitelma valmis toteutettavaksi.
Päivitetty 4.3.2024