Kuntatekniikan suunnitelmat

 Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat

Katusuunnitelma laaditaan vahvistetun asemakaavan pohjalta. Suunnitelmassa esitetään katualueen
käyttäminen eri tarkoituksiin ja sovitetaan katu ympäristöön olosuhteet huomioiden.
Katusuunnitelmasta käy ilmi liikennejärjestelyperiaatteet, katualueen kuivatus ja sadevesien johtaminen,
kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyvät laitteet ja rakennelmat.

Katusuunnittelutyön yhteydessä tai erillisenä hankkeena laaditaan vesihuoltosuunnitelmia katu- ja muille
yleisille alueille. Vesihuoltosuunnitelma mahdollistaa vesijohtoverkoston sekä jätevesi- ja hulevesiviemäri-
verkoston laajentamisen tai uudistamisen toiminta-alueella.

Lisätietoja:

p. 019 459 5300

 

Katusuunnitelmaprosessi 

  

 Katusuunnitelmaprosessi

 

Päivitetty 2.6.2020 Tulosta