Kuntatekniikan suunnitelmat

 Katu- ja vesihuoltosuunnitelmat

Katusuunnitelma laaditaan vahvistetun asemakaavan pohjalta. Suunnitelmassa esitetään katualueen
käyttäminen eri tarkoituksiin ja sovitetaan katu ympäristöön olosuhteet huomioiden.
Katusuunnitelmasta käy ilmi liikennejärjestelyperiaatteet, katualueen kuivatus ja sadevesien johtaminen,
kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyvät laitteet ja rakennelmat.

Katusuunnittelutyön yhteydessä tai erillisenä hankkeena laaditaan vesihuoltosuunnitelmia katu- ja muille
yleisille alueille. Vesihuoltosuunnitelma mahdollistaa vesijohtoverkoston sekä jätevesi- ja hulevesiviemäri-
verkoston laajentamisen tai uudistamisen toiminta-alueella.

Lisätietoja:

p. 040 704 0757

 

Katusuunnitelmaprosessi 

  1. Kirje suunnittelutyön aloittamisesta kiinteistöille
  2. Maastomittaukset ja lähtötiedot
  3. Suunnittelutyö ja mahdolliset yhteydenotot kiinteistöihin
  4. Valmis suunnitelma
  5. Teknisen johtajan päätös. Suunnitelman alustava hyväksyminen ja nähtäville laitto
  6. Nähtävilläoloaika 14 päivää
  7. Mahdollisten muistutusten käsittely
  8. Teknisen lautakunnan käsittely ja suunnitelman hyväksyminen
  9. Suunnitelma valmis toteutettavaksi

  

 

 

Päivitetty 5.11.2021