Sivistystoimi

Sivistystoimi tarjoaa erinomaiset puitteet elinikäiseen oppimiseen ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut niin omatoimisesti kuin ohjatusti.

 

Sivistystoimi huolehtii oppivelvollisuuden edellyttämästä perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta ja aikuisten opiskelumahdollisuuksista. Kasvatustyössä on vahvasti mukana myös toimialamme nuorisopalvelut.

 

Hyvinkään kulttuuritarjonta on monipuolista: erilaiset tapahtumat, museotoiminta, kirjasto ja vireä yhdistystoiminta tarjoavat virikkeitä niin kuntalaisille kuin vierailijoillekin. Myös Hyvinkääsali on tärkeä linkki kulttuuritarjonnan laajassa kokonaisuudessa.

 

Hyvinkäällä on erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja virkistäytymiseen. Tätä edesauttavat Hyvinkään ainutlaatuiset luonnonolosuhteet ja sijainti Salpausselän ja Lohjanharjun yhtymäkohdassa.

 

Toimialan tehtävä on tarjota kaupunkimme asukkaille laadukkaita koulutuspalveluita, antaa asukkaille ja vierailijoille vahvoja virikkeitä ja elämyksiä vapaa-aikana sekä luoda myönteistä kaupunkikuvaa.

 

Sivistystoimen hallinto toimii kaupungintalolla ja sivistystoimenjohtaja on Pentti Halonen.

 

Tutustu myös: Sivistystoimen strategia

Päivitetty 17.5.2021