Paikan irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 10.3., irtisanominen astuu voimaan 1.5. Maksu peritään tässä tapauksessa maalis- ja huhtikuulta. Huoltaja voi irtisanomiskuukaudelta (huhtikuu) valita osallistuuko lapsi toimintaan (täysi kuukausimaksu) tai on osallistumatta (puolet kuukausimaksusta). Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Lomake aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan irtisanomiseen

Lisäksi huoltajan tulee ilmoittaa irtisanomisesta oppilaan aamu- ja iltapäivätoimintaryhmään.

Päivitetty 15.5.2023