Irtisanominen

   

Irtisanomisaika on kalenterikuukausi niin, että irtisanomisaika alkaa irtisanomisen toimittamisesta seuraavan kuukauden alusta.

Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti irtisanomislomakkeella

Lisäksi huoltajan tulee ilmoittaa irtisanomisesta oppilaan iltapäivätoimintaryhmään.
Ryhmien yhteystiedot löytyvät täältä.

Päivitetty 31.1.2022