Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kaikki jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
  • teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan kaikki jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
  • tarkastuslautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin kotisivulla. Pääset Hyvinkään kaupungin sidonnaisuusrekisteriin tästä 

Lisätietoja:

sähköpostiosoite: merja.peltomaki@hyvinkaa.fi

Päivitetty 25.3.2024