Palveluverkko

Tältä sivulta löytyy tietoa Hyvinkään perusopetuksen palveluverkkotyöskentelystä.

Miksi palveluverkko tulee päivittää?

Palveluverkkotyössä tarkastellaan

  • väestökehitystä alueittain - rakentamisennusteet
  • lasten ja nuorten määrien kehitystä alueittain - lapsimäärät laskussa, väestösuunnite
  • rakennusten kuntoa ja korjaustarpeita – kuntokartoitukset
  • oppimisympäristöjen kehittämistä - Uudet OPS:t
  • resursseja - tehtävä valintoja/päätöksiä

Näkökulmia

  • Palveluverkkotyössä lapset ja nuoret sekä oppiminen ovat keskiössä
  • Tavoite kehittää toimintaa ja tarjota opetusta uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppimisympäristöissä
  • Lapsiystävällisyys kunnassa näkyy hyvissä ja nykyaikaisissa varhaiskasvatus- ja koulurakennuksissa – lisää houkuttelevuutta
  • Keskustaajamassa matkat eivät ole pitkiä
Päivitetty 3.10.2019