• Kuva puistosta
  • Kuvapuistosta
  • Kuva puistosta
  • Lapset leikkii puistossa
  • Kuva puistosta

Leikkipaikat

Kesäkaudella 2019 kunnostetaan Kyllikinpuiston ja Veikkarinpuisto leikkipaikka.
Kesällä 2018 kunnostettiin Kirjavantolpanpuiston leikkipaikka. Kuusipuiston ja Puusepänpuiston leikkipaikat on kunnostettu kesällä 2017.


Hyvinkäällä on 46 yleistä, kaupungin ylläpitämää leikkipaikkaa. Leikkipaikkojen suunnittelusta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta vastaa Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.

Hyvinkäällä on käytössä kolmiportainen leikkipaikkaluokittelu. Suurempia, monipuolisemmin varusteltuja asuinalueleikkipaikkoja on 26 kappaletta. Pienimuotoisempia, lähinnä pienimmille lapsille tarkoitettuja korttelileikkipaikkoja on 16 kappaletta. Keskustaajaman ulkopuolella kyläkeskuksissa (Kaukas, Noppo, Palopuro, Ridasjärvi) koulujen pihoilla on 4 kyläleikkipaikkaa.

Luettelo leikkipaikkojen sijainneista.

Leikkipaikkojen sijaintikartta.

 

Uudet leikkipaikat ja leikkipaikkaohjelma

Uusien leikkipaikkojen rakentamista rakentamista ja vanhojen kunnostamista ohjataan leikkipaikkaohjelmalla. Nyt käynnissä on kolmas leikkipaikkaohjelmakausi, mikä ulottuu vuosille 2012-2016. Leikkipaikkaohjelman yhtenä päätavoitteena on tarjota turvallisia, virikkeellisiä ja viihtyisiä leikkipaikkapalveluita käyttäjille mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia. Seuraavien viiden vuoden kuluessa tarvitaan uusille asuinalueille 5 uutta leikkipaikkaa. Nämä uudet kohteet täydentävät osittain myös vanhojen alueiden leikkipaikkapalveluita. Vanhojen alueiden leikkipaikkaverkkoa täydennetään yhdellä uudella leikkipaikalla. Ohjelmakaudella peruskorjataan nykyisiä leikkipaikkoja 10 kpl.

Leikkipaikkavaraukset tehdään uusiin asemakaavoihin leikkipaikkaohjelman periaatteiden mukaan. Leikkipaikat pyritään sijoittamaan asuinalueelle keskeisesti ja hyvien kevyenliikenteen yhteyksien ulottuville. Toisaalta leikkipaikalta olisi myös oltava yhteys ympäröivään luontoon. Leikkipaikkaohjelman laadinnassa on käytetty apuna paikkatietotekniikkaa. Leikkipaikkojen palvelualueet on muodostettu ottaen huomioon liikenne-esteet, kuten kokoojakadut ja rautatiet. Paikkatiedon avulla on selvitetty eri-ikäisten lasten määrä leikkipaikan palvelualueella. Lasten määrän perusteella on määritelty leikkipaikkojen luokitusta ja peruskorjausten toteutusjärjestystä.

 

Leikkipaikkojen turvallisuus

Leikkipaikoilla suoritetaan säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, joissa havaitut puutteet ja vauriot pyritään korjaamaan välittömästi. Käyttäjiä pyydetään kuitenkin ilmoittamaan viheralueiden kunnossapitoyksikölle leikkipaikalla tehdystä ilkivallasta, jotta korjauksiin voidaan ryhtyä mahdollisimman pian. Leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät kysymykset: kunnossapito@hyvinkaa.fi

 

Lemmikkieläimet leikkipaikalla

On hyvä muistaa, että koirien ja kissojen ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla on kiellettyä. 
Lemmikkieläinten ulosteissa saattaa levitä vakavia sairauksia. Koska likaantumista kuitenkin koko ajan tapahtuu, leikkipaikkojen hiekka-altaiden hiekka vaihdetaan vuosittain. Vaihtaminen koskee vain varsinaisia hiekkaleikkiin tarkoitettuja altaita, esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden altaista hiekkaa ei vaihdeta. Pienimpien, mahdollisesti hiekkaa suuhunsa laittavien lasten hiekkaleikit on syytä keskittää tarkoitukseen varattuun hiekka-altaaseen.

Päivitetty 24.7.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ