• Kuva puistosta
  • Kuvapuistosta
  • Kuva puistosta
  • Lapset leikkii puistossa
  • Kuva puistosta

Leikkipaikat

HUOM! KAUKASTEN KYLÄLEIKIPAIKKA ON SULJETTU
Hyvinkään kaupunki on myynyt kiinteistön ja sen myötä Kaukasten kyläleikkipaikka poistuu kuntalaisten käytöstä. Uuden leikkipaikan perustamis- ja sijaintimahdollisuuksista Kaukasten alueella on käynnissä selvitystyö. Lähin yleinen leikkipaikka löytyy keskustaajamasta, Martinlähteen puistosta (Mesimarjantie, 05810 Hyvinkää).

Kesäkaudella 2020 kunnostetaan Viertolanpuiston leikkipaikka. Kesäkaudella 2019 kunnostettiin Kyllikinpuiston ja Veikkarinpuisto leikkipaikat. Kesällä 2018 kunnostettiin Kirjavantolpanpuiston leikkipaikka. Kuusipuiston ja Puusepänpuiston leikkipaikat on kunnostettu kesällä 2017.


Hyvinkäällä on 49 yleistä, kaupungin ylläpitämää leikkipaikkaa. Leikkipaikkojen suunnittelusta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta vastaa Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.

Hyvinkäällä on käytössä kolmiportainen leikkipaikkaluokittelu. Suurempia, monipuolisemmin varusteltuja asuinalueleikkipaikkoja on keskustaajaman alueella 28 kappaletta. Pienimuotoisempia, lähinnä pienimmille lapsille tarkoitettuja korttelileikkipaikkoja on keskustaajaman alueella 17 kappaletta. Keskustaajaman ulkopuolella kyläkeskuksissa (Kaukas, Noppo, Palopuro, Ridasjärvi) koulujen pihoilla on 4 kyläleikkipaikkaa. Lisäksi Kytäjällä, Isokylän alueella on asukasyhdistyksen ylläpitämä, kaikkien vapaassa käytössä oleva kyläleikkipaikka.

Luettelo leikkipaikkojen sijainneista keskustaajamassa.

Keskustaajaman alueella olevien leikkipaikkojen sijaintikartta.

 

Uudet leikkipaikat ja leikkipaikkaohjelma

Uusien leikkipaikkojen rakentamista rakentamista ja vanhojen kunnostamista ohjataan leikkipaikkaohjelmalla. Nyt käynnissä on neljäs leikkipaikkaohjelmakausi, mikä ulottuu vuosille 2019-2023. Leikkipaikkaohjelman yhtenä päätavoitteena on tarjota turvallisia, virikkeellisiä ja viihtyisiä leikkipaikkapalveluita käyttäjille mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia. Seuraavien viiden vuoden kuluessa tarvitaan uusille asuinalueille 2 uutta leikkipaikkaa. Nämä uudet kohteet täydentävät osittain myös vanhojen alueiden leikkipaikkapalveluita. Vanhojen alueiden leikkipaikkaverkkoa täydennetään kahdella uudella leikkipaikalla. Ohjelmakaudella peruskorjataan nykyisiä leikkipaikkoja 8 kpl.

Leikkipaikkavaraukset tehdään uusiin asemakaavoihin leikkipaikkaohjelman periaatteiden mukaan. Leikkipaikat pyritään sijoittamaan asuinalueelle keskeisesti ja hyvien kevyenliikenteen yhteyksien ulottuville. Toisaalta leikkipaikalta olisi myös oltava yhteys ympäröivään luontoon. Leikkipaikkaohjelman laadinnassa on käytetty apuna paikkatietotekniikkaa. Leikkipaikkojen palvelualueet on muodostettu ottaen huomioon liikenne-esteet, kuten kokoojakadut ja rautatiet. Paikkatiedon avulla on selvitetty eri-ikäisten lasten määrä leikkipaikan palvelualueella. Lasten määrän perusteella on määritelty leikkipaikkojen luokitusta ja peruskorjausten toteutusjärjestystä.

Tutustu leikkipaikka ohjelmaan tästä.

 

Leikkipaikkojen turvallisuus

Leikkipaikoilla suoritetaan säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, joissa havaitut puutteet ja vauriot pyritään korjaamaan välittömästi. Käyttäjiä pyydetään kuitenkin ilmoittamaan viheralueiden kunnossapitoyksikölle leikkipaikalla tehdystä ilkivallasta, jotta korjauksiin voidaan ryhtyä mahdollisimman pian. Leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät kysymykset: kunnossapito@hyvinkaa.fi

 

Lemmikkieläimet leikkipaikalla

On hyvä muistaa, että koirien ja kissojen ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla on kiellettyä. 
Lemmikkieläinten ulosteissa saattaa levitä vakavia sairauksia. Koska likaantumista kuitenkin koko ajan tapahtuu, leikkipaikkojen hiekka-altaiden hiekka vaihdetaan vuosittain. Vaihtaminen koskee vain varsinaisia hiekkaleikkiin tarkoitettuja altaita, esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden altaista hiekkaa ei vaihdeta. Pienimpien, mahdollisesti hiekkaa suuhunsa laittavien lasten hiekkaleikit on syytä keskittää tarkoitukseen varattuun hiekka-altaaseen.

Päivitetty 30.3.2020 Tulosta