• Kuva puistosta
  • Kuvapuistosta
  • Kuva puistosta
  • Lapset leikkii puistossa
  • Kuva puistosta

Leikkipaikat

Hyvinkäällä on 50 yleistä, kaupungin ylläpitämää leikkipaikkaa. Leikkipaikkojen suunnittelusta vastaa Viheralueiden suunnitteluyksikkö ja rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta vastaa Viheralueiden kunnossapitoyksikkö.


Hyvinkäällä on käytössä kolmiportainen leikkipaikkaluokittelu. Suurempia, monipuolisemmin varusteltuja asuinalueleikkipaikkoja on keskustaajaman alueella 28 kappaletta. Pienimuotoisempia, lähinnä pienimmille lapsille tarkoitettuja korttelileikkipaikkoja on keskustaajaman alueella 17 kappaletta. Keskustaajaman ulkopuolella kyläkeskuksissa (Kaukas, Noppo, Palopuro, Ridasjärvi) koulujen pihoilla on 4 kyläleikkipaikkaa. Lisäksi Kytäjällä, Isokylän alueella on asukasyhdistyksen ylläpitämä, kaikkien vapaassa käytössä oleva kyläleikkipaikka.

Luettelo leikkipaikkojen sijainneista keskustaajamassa.

Keskustaajaman alueella olevien leikkipaikkojen sijaintikartta.

Viertolanpuiston leikkipaikan linna-leikkiväline

(Kuvassa Viertolanpuiston leikkipaikan linna.)

Uudet leikkipaikat ja leikkipaikkaohjelma

Uusien leikkipaikkojen rakentamista rakentamista ja vanhojen kunnostamista ohjataan leikkipaikkaohjelmalla. Nyt käynnissä on neljäs leikkipaikkaohjelmakausi, mikä ulottuu vuosille 2019-2023. Leikkipaikkaohjelman yhtenä päätavoitteena on tarjota turvallisia, virikkeellisiä ja viihtyisiä leikkipaikkapalveluita käyttäjille mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia. Seuraavien viiden vuoden kuluessa tarvitaan uusille asuinalueille 2 uutta leikkipaikkaa. Nämä uudet kohteet täydentävät osittain myös vanhojen alueiden leikkipaikkapalveluita. Vanhojen alueiden leikkipaikkaverkkoa täydennetään kahdella uudella leikkipaikalla. Ohjelmakaudella peruskorjataan nykyisiä leikkipaikkoja 8 kpl.

Leikkipaikkavaraukset tehdään uusiin asemakaavoihin leikkipaikkaohjelman periaatteiden mukaan. Leikkipaikat pyritään sijoittamaan asuinalueelle keskeisesti ja hyvien kevyenliikenteen yhteyksien ulottuville. Toisaalta leikkipaikalta olisi myös oltava yhteys ympäröivään luontoon. Leikkipaikkaohjelman laadinnassa on käytetty apuna paikkatietotekniikkaa. Leikkipaikkojen palvelualueet on muodostettu ottaen huomioon liikenne-esteet, kuten kokoojakadut ja rautatiet. Paikkatiedon avulla on selvitetty eri-ikäisten lasten määrä leikkipaikan palvelualueella. Lasten määrän perusteella on määritelty leikkipaikkojen luokitusta ja peruskorjausten toteutusjärjestystä.

Tutustu leikkipaikka ohjelmaan tästä.

Leikkipaikkojen turvallisuus

Leikkipaikoilla suoritetaan säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, joissa havaitut puutteet ja vauriot pyritään korjaamaan välittömästi. Käyttäjiä pyydetään kuitenkin ilmoittamaan viheralueiden kunnossapitoyksikölle leikkipaikalla tehdystä ilkivallasta, jotta korjauksiin voidaan ryhtyä mahdollisimman pian.
Leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät kysymykset: kunnossapito@hyvinkaa.fi

Lemmikkieläimet leikkipaikalla

On hyvä muistaa, että koirien ja kissojen ulkoiluttaminen lasten leikkipaikoilla on kiellettyä. 
Lemmikkieläinten ulosteissa saattaa levitä vakavia sairauksia. Koska likaantumista kuitenkin koko ajan tapahtuu, leikkipaikkojen hiekka-altaiden hiekka vaihdetaan vuosittain. Vaihtaminen koskee vain varsinaisia hiekkaleikkiin tarkoitettuja altaita, esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden altaista hiekkaa ei vaihdeta. Pienimpien, mahdollisesti hiekkaa suuhunsa laittavien lasten hiekkaleikit on syytä keskittää tarkoitukseen varattuun hiekka-altaaseen.


Sahanmäenpuiston leikkipaikka on uudistettu

Sahanmäenpuiston leikkipaikan kunnostussuunnittelu lähti liikkeelle asukkaiden osallistamisella. Asukkaille tehtiin kysely, jossa selvitettiin minkälaisia leikkivälineitä leikkipaikalle eniten toivotaan. Kyselyssä esiin nousivat vaijeriliuku ja trampoliinit. Keinujen runsasta määrää toivottiin myös.

Toiveissa eniten esiin nousseet leikkivälineet löytyvät nyt Sahanmäenpuiston leikkipaikalta. Leikkivälineiden visuallinen ilme tukee mäntyvaltaisen puiston maisemakuvaa. Alueella on sekä pienten lasten puoli että isompien lasten puoli. Trampoliineja on kaksi pienille ja kaksi isommille lapsille. Pienemmät trampoliinit eivät jousta yhtä paljon kuin isommat ja ovat siksi turvallisempia.

Leikkivälineet on aseteltu niin, että lapset voivat halutessaan kiertää seikkailurataa. Tasapainopölkyt ja puunrungot ovat kaupungin omasta metsästä. Leikkipaikka tarjoaa liikunnaniloa monella tavalla. Lapset voivat kehittää motoriikkaa, kiipeillä, pomppia, tasapainoilla ja tuntea vauhdin hurmaa vaijeriliussa.

Sahanmäenpuistoon lisättiin myös liikuntavälineitä. Ne on sijoitettu hieman kauemmaksi leikkipaikasta, lähelle senioreiden palvelutaloa.  Liikuntavälineet ovat puistoväylän varrella tarjoten lenkkeilijöille ja senioreille mahdollisuuksia lihaskunnon kehittämiseen. Koska Sahanmäenpuisto on tasainen ja männyt kasvavat harvassa, on lihaskuntoaan harjoittavilla lasten vanhemmilla näköyhteys leikkipaikalle liikuntavälinepisteeltä.

leikkikenttä.jpg

Päivitetty 30.11.2021