Kuvassa puistoyksikön työntekijät hoitamassa viheralueita

Puistojen suunnittelu, rakentaminen ja hoito

Hyvinkäällä on erilaisia rakennettuja ja hoidettuja viheralueita, sekä erilaisia avoimia viheralueita (niittyjä) yhteensä n. 100 ha. Tämän lisäksi taajamametsiä on noin 800 ha. Rakennettuihin viheralueisiin kuuluu puistoja, liikenneviheralueita ja julkisten rakennusten piha-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että kunnan vastuulla on yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Vastuualueet

Viheralueiden suunnittelusta vastaa Teknisen keskuksen Viheralueiden suunnittelu-yksikkö kaupunginpuutarhurin johdolla. Viheralueiden rakentamisesta, ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa Infrapalveluiden Viheralueiden kunnossapito-yksikkö infrapäällikön johdolla.

Hoitoluokitus

Kaupungin hoidossa olevia puisto-, liikenneviher- ja piha-alueita hoidetaan valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaan. Hoitoluokka määrittelee viheralueen ilmeen tavoitetason ja samalla hoidon määrän ja intensiteetin. Valtakunnallinen hoitoluokitus on laadittu puistoalueille, mutta sitä voidaan soveltaa kaikkien rakennettujen viheralueiden ylläpidossa. Hoitoluokka valitaan kohteen sijainnin, käytön ja laatutason perusteella. Uutta aluetta suunniteltaessa hoitoluokka sovitaan etukäteen ja kohde suunnitellaan tulevaan hoitotasoon sopivaksi.

Päivitetty 5.8.2021