Yhteisölliset varhaiskasvatuksen sosionomit

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on alkanut tasa-arvoa edistävä ja laatua kehittävä hanke 1.8.2021. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja se päättyy vuoden 2023 lopussa. 

Hankkeeseen on palkattu kaksi varhaiskasvatuksen yhteisöllistä sosionomia Paavolan ja Martinkaaren päivähoitoyksiköihin. Yhteisöllisenä työtapana on tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvien pienryhmien vetäminen sekä niiden juurruttaminen arkeen. Osa hanketyötä on perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, joka on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea antavaa.  

Kasvattajien kanssa tehdään suunnitelmallista yhteistyötä esimerkiksi havainnoimalla ryhmän toimintaa ja mallintamalla uusia toimintatapoja. Ylläpidämme keskustelua kasvattajien kanssa positiivisen ilmapiirin tärkeydestä ja lapsen sekä hänen perheensä kunnioittavasta kohtaamisesta.  

Tuemme lapsia varhaiskasvatuksen arjessa. Tärkeä menetelmä on pienryhmätoiminta. Se on suunnitelmallista ja säännöllistä. Hyödynnämme pienryhmissä leikkiä ja erilaisia taiteen menetelmiä kuten, kirjallisuutta, kuvataiteita ja musiikkia. Työskentelyä arvioidaan yhdessä lasten ja kasvattajien kanssa.  

"Jos aikuinen keskittyy vain lapsen käytökseen, 

taustalla olevat tarpeet saattavat jäädä huomaamatta.” 

                                                           Pöyhönen & Livingston 

  

Yhteistyöterveisin varhaiskasvatuksen yhteisölliset sosionomit Hanna Aalto ja Piia Hiltunen

 

Päivitetty 18.4.2023