Organisaatio

Kaupungin organisaation ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston alaisena toimii kaupunginhallitus, jonka valtuusto valitsee. Lautakunnat tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta toimivat kaupunginhallituksen alaisena.

Kaupungin hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginjohtaja ja eri toimialoja johtavat toimialajohtajat.

Päivitetty 25.4.2024