Yleiskaavoitus

 

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaavan laadintaa ohjaa maakuntakaava. Yleiskaava taas  vastaavasti ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.                    

Kuvassa talvinen kirjasto

 

Päivitetty 13.1.2023