Yleiskaavoitus

 

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaavan laadintaa ohjaa maakuntakaava. Yleiskaava taas vastaavasti ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laadintaa.          

Kuvassa talvinen kirjasto

 

Ulkoisia linkkejä

Uudenmaan liiton logo, joka myös tekstinä kuvassa
Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus
Kuuma kuntien tunnus ja tekstinä KUUMA
Päivitetty 20.5.2020 Tulosta