Ympäristöavustukset

Hyvinkään kaupunki tukee hyvinkääläisiä ja Hyvinkäällä toimivia ympäristönsuojelualan yhteisöjä ympäristönsuojelun talousarvioon varatulla määrärahalla. Yleisavustusta haettaessa yhteisön tulee täyttää alla olevat myöntämisperusteet. Kohdeavustusta voi hakea muukin rekisteröity yhdistys erilliseen Hyvinkään kaupungin alueella tehtävään tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimenpiteeseen, mikäli sillä edistetään ympäristönsuojelua Hyvinkäällä.

 

Yleisavustusten myöntämisperusteet

 1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tai toiminta-alue tulee olla Hyvinkään kaupunki.

 2. Yhdistyksen toiminnan tulee käsittää ympäristönsuojeluala laajasti ja monipuolisesti sekä yhdistyksen tulee toiminnallaan edistää ympäristönsuojelua Hyvinkäällä.

3. Yhdistyksen jäseneksi tulee voida hyväksyä kuka tahansa hyvinkääläinen ja yhdistyksen jäsenten enemmistön tulee olla henkilöjäseniä.

Vuosittain ympäristönsuojelun talousarvioon varatusta avustusmäärärahasta enintään 80 % jaetaan yleisavustuksina ja loput erillisten hakemusten perusteella kohdeavustuksina.


Avustushakemuslomakkeen voi tallentaa omalle koneelle ja täyttää sähköisesti. Lomake löytyy tästä linkistä.

 

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla: 
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

 

Hakemus liitteineen on palautettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen:

Hyvinkään kaupunki
Kirjaamo
PL 86 (Kankurinkatu 4-6)
05801 HYVINKÄÄ

Yleisavustukset julistetaan haettavaksi keväällä maaliskuussa. Asiasta tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja Aamupostissa. Ympäristölautakunta päättää yleisavustusten jaosta huhtikuun kokouksessaan. Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden.


Tiedustelut:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 17.4.2024