Rakennusvalvonta

Suunnitteletko uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista, laajentamista tai rakennuksen purkamista? Minkälaisen luvan rakennuskohteesi tarvitsee? Koska ja missä rakennushankkeissa naapuria tulee kuulla?


Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla.

Rakennusvalvonta valvoo myös osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa sekä toimii rakennuslupaviranomaisena.

TIEDOTTEITA

Rakennustarkastajien puhelinaika ma-to klo 13-14.
Rakennustarkastajien puhelinaika parillisten viikkojen pe 13-14 poistui 1.1.2019 alkaen.


Maalämpöjärjestelmät pohjavesialueella ja Päijänne-tunnelin vaikutusalueella

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan viime vuosina aluehallintov irastojen ratkaisukäytäntö on yhdenmukaistunut siten, että pohjavesialueille ei ole myönnetty energiakaivojen rakentamista koskevia lupia. Vaasan hallinto-oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ovat tukeneet tätä käytäntöä.

Maalämpöjärjestelmien rakentamisen ja käytön vaikutukset kohdistuvat ensisija isesti kalliopohj aveteen mutta voivat levitä myös maaperässä olevaan pohjaveteen . Kallioperässä pilaantuminen voi levitä laajemmalle kuin maaperässä . Porausvaiheessa on mahdollista, että erilaatuiset pohjavesike rrostumat sekoittuvat, jonka takia maalämpöjärjestelmät aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa . Etenkin pohjaveden muodostumisalueilla sekä vedenottaman suojavyöhykke illä maalämpöjärjestelmien rakentamista ei voida sallia,koska maaperän rakenteen mahdollistamat olosuhteet ovat yleensä haavoittuvaisempia kuin pohjavesialueiden reunoilla .Tåmä johtuu maaperän mahdollistamasta suuremmasta pohjaveden virtausnopeudesta .

Päijänne-tunnelin suoja-alueella tulisi varmistua siitä, ettei kallioperän ruhjeet ja rakosysteemit ulotu maalämpökaivojen kohdalta Päijänne-tunneliin . Käytännössä rakovyöhykkeiden tutkiminen tällä tasolla ei ole mahdollista nykyisillä tutkimusmenetelmillä ,joten maalämpökaivojen rakentamista Päijänne-tunnel in suoja-alueelle ei voida sallia.

Edellä esitetyn perusteella Hyvinkään rakennusvalvonta ei enää myönnä lupia maalämpöjärjestelmien rakentamiselle pohjavesialueella eikä Päijänne-tunnelin suoja-alueella 400 m vyöhykkeellä.


Hyvinkäällä on otettu 19.3.2018 käyttöön Lupapiste kauppa, mistä voi ostaa dokumentteja suoraan Hyvinkään rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti ja ladata ostetut tiedostot heti omaan käyttöösi.

 

Kaupassa on myös aineistopyyntö, jollei dokumentteja löydy.
Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupasta.

Kaupan osoite on https://kauppa.lupapiste.fi

Rakennusvalvonta on muuttanut kaupungintalolle os. Kankurinkatu 4-6. Ovi K2.

 

 • Kartta ovista löytyy täältä
 • Neuvonta:

  Rakentamisen neuvonta hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta, sähköpostikyselyt kuuluvat menneeseen aikaan kuten paperihakemuksetkin. Sähköpostilla lähetetyt neuvontapyynnöt saattavat jäädä huomioimatta tai ko. henkilö ei ole tavoitettavissa. Lupapisteessä vastaukset ovat kootusti osapuolten nähtävissä. Neuvontapyynnön voi helposti kääntää lupahakemukseksi, jos sitä tarvitaan. 

  ​Lupapiste.fi -palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Lupapiste.fi neuvontapalveluun voi liittää luonnoksia, suunnitelmia ja valokuvia selventämään asiaa. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva asiakas saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta. 

  Neuvontapalvelu on avoinna kaikille kuntalaisille rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 • Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistaminen
 • Lämpökaivoissa väärää lämmönsiirtonestettä

  Eräs yritys on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012–2015. Väärää nestettä on yli 1000 kiinteistön energiakaivoissa. Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla.

  Lue lisää

 

 • Muutoksia rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa
  Lupien käsittelyajat ovat n. 2 kuukautta.
  Lupahakemuksen käsittely voi alkaa vasta sitten, kun se on kaikilta osin kunnossa.
  Kerralla oikein jätetty hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin puutteellinen, olipa kyseessä minkäkokoinen hanke tahansa.
  Ruuhkan purkamiseksi neuvontapyynnöt ja lupahakemukset pyydetään tekemään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
 • Ruuhkautuneen lupakäsittelyn purkamiseksi, olemme siirtyneet seuraavanlaiseen menettelyyn 24.3.15. alkaen:
  -rakennustarkastajien puhelinaika ma-to klo 13-14, sekä parillisten viikkojen pe 13-14.
  -l
  vi-insinöörin puhelinaika ma-pe klo 8-9. (9.11.2015 alkaen)
  -p
  alvelusihteerin ja asuntosihteerin puhelinaika ma-pe klo 8.30-11.30. (13.6.2016 alkaen)
  -
  tapaamiset vain ajanvarauksella, ajanvaraus puhelinaikana palvelusihteerin kautta
  HUOM! Vastaajaan jätettyjä viestejä emme käsittele.

 

 • Erityissuunnitelmien leimaaminen

 • Erityissuunnitelmista KVV-suunnitelmat leimataan. Kvv-suunnittelija laittaa tiedon sähköpostiin juhani.taajoranta(at)hyvinkaa.fi Lupapisteeseen laittamistaan KVV-suunnitelmista. KVV-suunnitelmat esitellään ennen leimaamista KVV-suunnittelijan toimesta ajanvarauksella. Pienet kohteet soittamalla ja isot sovitaan tapauskohtaisesti. Hyvinkään Vedelle tulee lähettää leimattu KVV-asemapiirros paperisena mittakaavaan tulostettuna ja  KVV-laitteistoselvitys.

 • IV-, rakennesuunnitelma ei enää leimata eikä tarkisteta 1.12.2015 alkaen, ainoastaan otetaan vastaan.

 • Paperisena käsiteltyjen lupien suunnitelmat toimitetaan sähköisesti avaamalla lupapisteeseen asiointia varten kyseinen hanke. Rakennusvalvonta avaa hankeen ja osapuoli saa kutsun hankkeelle sähköpostilla. 
  Lupapisteessä myönnettyjen lupien osalta, erityissuunnitelmat toimitetaan vain sähköisesti.  

  Vaativien kohteiden rakennesuunnitelmat käydään läpi jatkossakin. Vaativissa kohteissa voidaan suunnittelijaa pyytää esittelemään suunnitelmat paikan päällä tai esim. Skypen välityksellä. 

  Vaativiksi kohteiksi erityissuunnitelmien puolella on seuraavaa linjaus:

  • henkilöturvallisuuden kannalta vaativat rakennukset, esim. kauppakeskukset

  • rakenteellisesti vaativat rakennukset, esim. uimahallit

  • yli 8-kerroksiset asuinrakennukset

  • teollisuusrakennukset joissa väestönsuoja

 • Vastaavien erityissuunnittelijoiden vakuutus
  Erityisalan kokonaisuudesta vastaavana suunnittelija vakuuttaa, että suunnitelmat on laadittu säädösten mukaisesti ja ne on liitetty Lupapiste.fi palveluun rakennuslupaehtojen mukaisesti.
  Tätä varten suunnittelijat täyttävät ja lisäävät lomakkeet sivulta löytyvän vastaavien erityissuunnittelijoiden vakuutus - lomakkeen ko. hankkeelle Lupapiste.fi palveluun.
 • Hyvinkään lupakäytäntöjen muuttuminen:
  Julkisivumuutokset ja lasitukset.

 • Lupaneuvonta ja lupien hakeminen Lupapiste.fi kautta.

 • Rakennuslupien hakeminen sähköisesti.
Päivitetty 10.1.2020 Tulosta