Kysely seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille

Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut toteuttaa laajan kyselyn Hyvinkään alueella toimiville seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille marraskuussa 2022.

Kyselyn tavoitteena on antaa kuntalaisille, ammattilaisille ja päättäjille mahdollisimman kattava ja realistinen kuva hyvinkääläisten kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksistä, tekemästä työstä sekä tämän työn merkityksestä paikallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kyselyyn vastaamiseen menee toiminnan laajuudesta riippuen noin 15–30 minuuttia.

Yhdeltä toimijalta toivotaan yhtä vastausta

Vastaajana voi toimia koko yhdistyksen toiminnan ja talouden tunteva henkilö, kuten toiminnanjohtaja, tai yhdistystä edustava isompi kokoonpano, kuten hallitus.

Tarkastelujaksoksi on valittu koko kuluva toimintakausi 2022.

Vastausaikaa on keskiviikkoon 30.11.2022 klo 16.00 saakka.
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.

>> Linkki kyselylomakkeelle

Vastanneiden kesken arvotaan 3 x 10 vapaalippua Sveitsin uimalaan. Arvontaan osallistuneita ei voida yhdistää vastauksiin, eikä arvontaan osallistuminen ole pakollista.

Vastaamalla kyselyyn edistät paikallista hyvinvointityötä, kiitos kun autat!

Simo Varjonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Tuomas Ravea, museonjohtaja
Mika Joensuu, nuorisopäällikkö
Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö
Minna Kalmari, liikuntasihteeri
Panu Isotalo, hyvinvointipäällikkö
Taivi Toikka, hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija

Päivitetty 18.11.2022