Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä niille oppivelvollisille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Ohjattua toimintaa järjestetään arkityöpäivisin aamupäivätoimintana klo 7-10 ja iltapäivätoimintana klo 12-17 peruskoulujen tiloissa tai koulujen läheisyydessä olevissa tiloissa. Toimintaa järjestetään koulujen loma-aikoina vain esiopetuksen oppilaille.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ovat maksullisia. Tulojen perusteella huoltaja voi hakea maksun alentamista. Lue lisää maksuista ja maksujen alentamisesta.

Lisätietoja

Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (OPH)

Hyvinkään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, 
opetuslautakunnan hyväksymä 23.11.2021

Päivitetty 26.5.2023