Asukasyhdistykset ja kylätoiminta

Hyvinkäällä toimii useita asukas- ja kyläyhdistyksiä, joiden toimintaan jokainen voi osallistua. Yhdistysten toiminta vaihtelee asukkaiden mielenkiinnon mukaan.

Yhdistysten kotisivuja:

Yhdistysten yhteystietoja:

Kyläasiat

Hyvinkään kylät kartalla 

Kärkihanke "Kaupunki ja monimuotoiset kylät"

Kaupunki ja monimuotoiset kylät on yksi Hyvinkään kaupunkistrategian, eli Pelikirjan 2017-2027 kärkihankkeista. Hankkeessa laadittiin "Hyvinkään kylien kehittämisen toimintasuunnitelma" , jonka kaupunginvaltuusto vahvisti 15.10.2018.

Kyläasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallituksen nimeämä Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta toimii keskustaajaman ulkopuolisten kylien yhteistyöelimenä suhteessa kaupunkiorganisaatioon. Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäseninä on viisi kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan muistiot

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta laati "Hyvinkään kylien kehittämistoimien kartoituksen", jossa kyliä pyydettiin kartoittamaan merkittävimmät kehittämistoiveensa ja samalla neuvottelukunnassa mietittiin mikä voisi olla työnjako kylien, kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimenpiteiden toteuttamiseksi. Merkittävimmiksi asioiksi nousivat kyläkoulut, joista kaupunki päättää sekä liikenneasiat, jotka ovat kyläalueilla pääsääntöisesti Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla.

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Tontit

Tietoa Hyvinkäällä myytävistä tonteista.

Kylien kärkihankkeen ja  kyläasiain neuvottelukunnan sihteerinä ja yhdyshenkilönä toimii:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 15.10.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ