Asukasyhdistykset ja kylätoiminta

Hyvinkäällä toimii useita asukas- ja kyläyhdistyksiä, joiden toimintaan jokainen voi osallistua. Yhdistysten toiminta vaihtelee asukkaiden mielenkiinnon mukaan.

Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistys ry

Yhdistysten kotisivuja:

Yhdistysten yhteystietoja:

Kyläasiat

Hyvinkään kylät kartalla 

Tutustu myös kyläesitteeseen ja kylien esittelyihin

Kärkihanke "Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät"

Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät kärkihankkeessa on osana myös kylien kehittäminen. 

Kyläasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallituksen nimeämä Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta toimii keskustaajaman ulkopuolisten kylien yhteistyöelimenä suhteessa kaupunkiorganisaatioon. Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäseninä on viisi kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan muistiot

Hyvinkään kylien kehittämisen toimintasuunnitelma 2023-2027

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi Kylien kehittämisen toimintasuunnitelman 2023–2027 kokouksessaan 12.12.2022 (§ 96) ja edellytti, että toimialat ottavat kylien kehittämisen toimintasuunnitelman huomioon toiminnan ja talouden suunnittelussa. Suunnitelmaa seurataan Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunnassa vuosittain.

Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma 2023–2027

Tontit

Tietoa Hyvinkäällä myytävistä tonteista.

Kylien kärkihankkeen ja  kyläasiain neuvottelukunnan sihteerinä ja yhdyshenkilönä toimii:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 2.4.2024