Asukasyhdistykset ja kylätoiminta

Hyvinkäällä toimii useita asukas- ja kyläyhdistyksiä, joiden toimintaan jokainen voi osallistua. Yhdistysten toiminta vaihtelee asukkaiden mielenkiinnon mukaan.

Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistys ry
Kuuselantie 145, 05840
pj. Kristiina Urtamo
p. 040 416 9388

Yhdistysten kotisivuja:

Yhdistysten yhteystietoja:

Kyläasiat

Hyvinkään kylät kartalla 

Kärkihanke "Meidän Hyvinkää"

Meidän Hyvinkää kärkihankkeessa on osana myös kylien kehittäminen. 

Kyläasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallituksen nimeämä Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta toimii keskustaajaman ulkopuolisten kylien yhteistyöelimenä suhteessa kaupunkiorganisaatioon. Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäseninä on viisi kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan muistiot

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta laati "Hyvinkään kylien kehittämistoimien kartoituksen", jossa kyliä pyydettiin kartoittamaan merkittävimmät kehittämistoiveensa ja samalla neuvottelukunnassa mietittiin mikä voisi olla työnjako kylien, kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimenpiteiden toteuttamiseksi. Merkittävimmiksi asioiksi nousivat kyläkoulut, joista kaupunki päättää sekä liikenneasiat, jotka ovat kyläalueilla pääsääntöisesti Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla.

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Tontit

Tietoa Hyvinkäällä myytävistä tonteista.

Kylien kärkihankkeen ja  kyläasiain neuvottelukunnan sihteerinä ja yhdyshenkilönä toimii:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 21.2.2023